lichtkleur en fotosynthese  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

onderzoek lichtkleur en ontkieming

Aan de hand van de ontwikkeling van kiemplantjes uit tuinkerszaadjes bij verschillende kleuren licht wordt de intensiteit van de fotosynthese onderzocht.

onderzoeksvraag:

Door kiemplantjes van Tuinkers te laten ontkiemen in verschillende kleuren licht wordt de invloed van de lichtkleur onderzocht.

hypothese:

Omdat groene planten groen licht terugkaatsen wordt verondersteld dat kiemplantjes zich slecht ontwikkelen in groen licht*.

*= een hypothese is een veronderstelling. Een hypothese wordt opgesteld voordat het onderzoek van start gaat. Aan de hand van de gegevens die tijdens het onderzoek verzameld worden, wordt onderzocht of de hypothese juist of onjuist is.

nodig:

tuinkerszaadjes, 6 petrischalen, watten, plantenspuit, rood, groen, geel en blauw doorzichtig plastic en zwart karton

werkwijze:

• Leg watten in de zes petrischalen
• Maak de watten vochtig met een plantenspuit.
• Leg in elke petrischaal 10 à 20 tuinkerszaadjes
• Dek vier petrischalen af met gekleurd plastic
• Knip het gekleurde plastic in een passende vorm
• Dek één petrischaal af met zwart karton
• Knip het karton in een passende vorm
• Plaats de petrischalen op een warme plek
• Zorg ervoor dat de watten vochtig blijven.

petrischalen met tuinkerszaadjes

Indien in groepjes gewerkt wordt (aangeraden) maak dan vooraf een taakverdeling. Stel binnen het groepje een coördinator aan De coördinator ziet erop toe dat het onderzoek in de gestelde tijd af komt. Maak een rooster voor de controlemomenten.

• Meet twee keer per week de lengte van de tuinkerskiempjes
• Bereken de gemiddelde lengte van de tuikerskiempjes
• Geef de bladkleur van de tuinkersplantjes aan
• Verwerk deze gegevens op het werkblad 'lichtkleur en fotosynthese'.

resultaten:

Verwerk de resultaten in het werkblad 'lichtkleur en fotosynthese'.

resultaten:

conclusie:

Analyseer de resultaten in de tabel op het werkblad 'lichtkleur en fotosynthese'. Geef op het werkblad 'lichtkleur en fotosynthese' aan in welke petrischalen de kiemplantjes zich normaal hebben ontwikkeld en in welke petrischaaltjes de kiemplantjes zich slecht hebben ontwikkeld.

aanname /verwerping hypothese

Geef op het werkblad 'lichtkleur en fotosynthese' aan of de hypothese "omdat groene planten groen licht terugkaatsen wordt verondersteld dat kiemplantjes zich slecht ontwikkelen in groen licht" wordt aangenomen (juist is) of wordt verworpen (onjuist is).

blancobepaling:

De petrischaal zonder kleurafdekking en de petrischaal met een donkere afdekking horen bij de blancobepaling. Geef op het werkblad 'lichtkleur en fotosynthese' aan met welk doel deze blancobepaling uitgevoerd wordt.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag