bloemen, vruchten en zaden  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

gelachtsorganen

Het vrouwelijk geslachtsorgaan van zaadplanten wordt de stamper genoemd. De stamper is opgebouwd uit een stempel, een stijl en een vruchtbeginsel. In het vruchtbeginsel bevinden zich een of meer zaadbeginsels. Uit het vruchtbeginsel groeit na bestuiving en bevruchting de vrucht. Uit het zaadbeginsel groeit na bestuiving en bevruchting het zaad. In het zaadbeginscel bevindt zich een eicel. De eicel is de vrouwelijke geslachtscel van zaadplanten. Als deze eicel wordt bevrucht ontwikkelt deze zich tot een kiem. Uit de kiem groeien bij het ontkiemen van het zaad het worteltje en het stengeltje.

Het mannelijk geslachtsorgaan van zaadplanten wordt de meeldraad genoemd. De meeldraad is opgebouwd uit een helmdraad en een helmknop. De helmknop is opgebouwd uit een of meer helmhokjes. In de helmhokjes ontwikkelen zich de stuifmeelkorrels. De stuifmeelkorrel is de mannelijke voortplantingscel van zaadplanten.

stamper en meeldraad

1 stempel
2 stijl
3 vruchtbeginsel
4 vruchtblad
5 zaadbeginsel
6 helmknop
7 helmdraad
8 helmhokje
9 stuifmeelkorrel

bestuiving en bevruchting

Als de stuifmeelkorrel van een plant op de stempel van een andere plant vandezelfde soort terecht komt is sprake van bestuiving. Uit de stuifmeelkorrel groeit dan een stuifmeelbuis door de stijl van de stamper naar de eicel in het zaadbeginsel.

Als de kern van stuifmeelkorrel en de kern van de eicel versmelten is sprake van bevruchting. Uit een bevruchte eicel in een zaadbeginsel ontwikkelt zich zaad.

bestuiving
stuifmeelbuis
1.1
1pntWanneer treedt bestuiving op?
  • bestuiving treedt op als een stuifmeelkorrel op de stempel van een plant van dezelfde soort terecht komt. Na de bestuiving groeit een stuifmeelbuis door de stijl naar de stuifmeelbuis uit de stuifmeelkorrel naar de eicel in het zaadbeginsel van het vruchtbeginsel
  • bestuiving treedt op als de kern van de stuifmeelkorrel versmelt met de kern van de eicel. De kern van de stuifmeelkorrel is via een stuifmeelbuis, die door de stijl is gegroeid, bij de eicel in het zaadbeginsel van het vruchtbeginsel terechtgekomen.
  • bestuiving treedt op als de stuifmeelbuis uit de stuifmeelkorrel door de stijl naar de eicel in het zaadbeginsel van het vruchtbeginsel groeit
1.2
1pntWanneer treedt bevruchting op?
  • bevruchting treedt op als de kern van de stuifmeelkorrel versmelt met de kern van de eicel. De kern van de stuifmeelkorrel is via een stuifmeelbuis, die door de stijl is gegroeid, bij de eicel in het zaadbeginsel van het vruchtbeginsel terechtgekomen.
  • bevruchting treedt op als de stuifmeelbuis uit de stuifmeelkorrel door de stijl naar de eicel in het zaadbeginsel van het vruchtbeginsel groeit
  • bevruchting treedt op als een stuifmeelkorrel op de stempel van een plant van dezelfde soort terecht komt. Na de bestuiving groeit uit de stuifmeelkorrel een stuifmeelbuis door de stijl naar de eicel in het zaadbeginsel van het vruchtbeginsel

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag