bloemen, vruchten en zaden  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

verspreiding van vruchten en zaden

De verspreiding van planten over een bepaald gebied gebeurt door middel van zaden. Verschillende planten hebben verschillende manieren ontwikkeld om vruchten en zaden te verspreiden over een zo groot mogelijk gebied. Deze verspreiding kan plaatvinden door:

• verspreiding door de plant zelf
• verspreiding door de wind
• verpreiding door dieren
• verspreiding door water

verspreiding door de plant zelf

verspreiding bij viooltjes

Als de zaden van Driekleurig Viooltje rijp zijn, droogt de vrucht (lichtbruin in de afbeelding hierboven) langzaam uit. De zaden passen (donkerbruin in de afbeelding hierboven) dan niet meer in de vrucht. Hierdoor worden de zaden van Driekleurig Viooltje met kracht uit de vrucht geslingerd. De zaden van Driekleurig Viooltje kunnen op deze wijze enkele meters uit de buurt van de moederplant terecht komen.

verspreiding door de wind

verspreiding bij Iep

De vrucht van de Iep (lichtgroen in de afbeelding hierboven) is uitgegroeid tot een soort vleugel. In deze vrucht bevind zich een zaadje (bruinrood in de afbeelding hierboven). Door de vleugels van de vrucht kunnen zaden van de Iep enkele honderden meters, of meer, uit de buurt van de moederplant geraken.

verpreiding door dieren

verspreiding bij Lijsterbes

Vruchten met vruchtvlees worden graag gegeten door dieren. De vrucht is smakelijk voor dieren en goed verteerbaar. De zaden zijn echter niet verteerbaar en komen weer vrij met de ontlasting. Zaden ontkiemen gemakkelijk in uitwerpselen omdat in ontlasting voedingsstoffen voor planten zitten. De zaden van Lijsterbes kunnen door bijvoorbeeld vogels vele kilometers uit de buurt van de moederplant geraken. Veel vruchten die door mensen geteeld worden zijn rijk aan vruchtvlees. Denk hierbij aan appels, aardbeien, meloen en dergelijke.

verspreiding door water

verspreiding bij Gele Lis

De zaden van Gele Lis zijn groot en drijven op het water. Als de zaden rijp zijn, vallen deze uit de vrucht. Gele Lis groeit aan oevers en op moerassige bodems. Via het water kunnen de zaden van Gele Lis vele honderden meters, of kilometers, uit de buurt van de moederplant geraken.

verspreiding

4.1
1pntBij welke van de onderstaande afbeeldingen wordt de verspreiding van zaden niet veroorzaakt door de wind?
4.2
1pntBij welke van de onderstaande afbeeldingen wordt de verspreiding van zaden niet veroorzaakt door vraat door dieren?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag