bloemdiagrammen  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw h v | bovenbouw m |

bloemdiagrammen

Een bloemdiagram is een schematische voorstelling van een bloem. Een bloemdiagram is opgebouwd uit cirkels. In de buitenste cirkel worden de kelkbladeren van de bloem aangegeven. In de cirkel daarbinnen worden de kroonbladeren aangegeven. In de twee middelste cirkels worden de meeldraden en stampers aangegeven.

bloemdiagrammen

Bloemen kunnen één, geen of meerdere stampers hebben, één, geen of meerdere meeldraden hebben, soms ontbreken bij bloemen ook de kroonbladeren of kelkbladeren.

Bij een groot aantal planten zijn de kroonbladeren of kelkbladeren vergroeid. Vergroeide kroonbladeren of kelkbladeren bestaan niet uit afzonderlijke blaadjes maar zitten geheel of gedeeltelijk aan elkaar.

bloeiwijzen

Bloemen kunnen voorkomen als enkele bloeiwijze of als scherm, tros of aar. Bij veel planten is het moeilijk om een eenduidige opbouw te geven, omdat binnen de zaadplanten veel variatie in bloembouw voorkomt.

bloemdiagrammen van voorjaarsbloemen

In de opdrachten op de volgende pagina's worden enkele voorjaarsbloemen gebruikt om bloemdiagrammen van te maken. Voor het maken van deze bloemdiagrammen is het werkblad 'bloemdiagrammen' nodig. Als deze opdracht niet in het voorjaar maar in de zomer wordt uitgevoerd kunnen de planten worden vervangen door soorten uit dezelfde familie. Hiervoor kan het Fotoherbarium van Biodoen gebruikt worden.

link: fotoherbarium by: biodoen


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag