vruchtonderzoek  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw h v | bovenbouw m |

vruchtonderzoek bij Witte Dovenetel

Witte Dovenetel

bloemkroon naar achteren geklapt


Witte Dovenetel (Lamium Album) De Witte Dovenetel bloeit met bloemen in kransen in etages en is meerjarig. Daar waar de Witte Dovenetel groeit, kun je ervan uitgaan dat de grond rijk is aan stikstof (N). Langs wegranden, hagen, in greppels en bij veestallen zijn er enkele van te vinden of ze komen in groten getale voor. De Witte Dovenetel wordt veertig tot zestig centimeter hoog. Hij bloeit van april tot eind oktober. De bloemkroon is langer dan de kelk, de lip is iets ingesneden en met haren bezet. Bloemen worden bestoven door hommels of er vindt zelfbestuiving plaats. In de Middeleeuwen gebruikte men de bloemen om tuberculose of ontsteking aan de ademhalingswegen mee te bestrijden. De dovenetel behoort tot de familie van de lipbloemigen.

vrijgeprepareerde meeldraden en deel van de stamper

vrijgeprepareerde stamper

vruchtonderzoek

nodig:

Een Witte Dovenetel, loep, pincet, plakband, schaartje en het werkblad 'vruchtonderzoek'

werkwijze:

• pluk een bloempje van de Witte Dovenetel
• Zorg ervoor dat je zowel de bloemkelk als de bloemkroon van de plant afhaalt
• Buig de bloemkroon naar achteren
• De meeldraden en stamper zijn nu duidelijk zichtbaar
• Plak de bloem met plakband op in het werkblad 'vruchtonderzoek'
• Geef de volgende onderdelen aan: bloemkroon, bloemkelk, meeldraad en stamper

• Pluk nog een bloem en haal de meeldraden eruit
• Plak de meeldraden op in het werkblad 'vurchtonderzoek'
• Geef de volgende onderdelen aan: meeldraad, helmdraad, helmknop en helmhokje
• Zorg ervoor dat de stamper die tussen de meeldraden zit niet wordt opgeplakt
• De stamper is te herkennen aan de gespleten stempel aan het einde van de stijl.

• Probeer de vruchtbeginsels uit de kelk te halen
• Neem het uiteinde van de kelk tussen duim en wijsvinger
• Rol het vruchtbeginsel tussen beide vingers uit de kelk
• Plak de stamper en het vruchtbeginsel op in het werkblad 'vruchtonderzoek'
• Geef de volgende onderdelen aan: stempel, stijl, vruchtbeginsel

• Pluk de bloemkelk van uitgebloeide bloem van de Witte Dovenetel
• Rol de donkerbruine zaadjes tussen duim en wijsvinger uit de kelk
• Plak de kelk op met plakband in het werkblad 'vruchtonderzoek'
• Plak de vruchten met plakband op in het werkblad 'vruchtonderzoek'
• Geef de volgende onderdelen aan: bloemkelk en vrucht.

1.1
1pntBekijk een uitgebloeide bloem van Witte Dovenetel. In de bloemkelk van een uitgebloeide Witte Dovenetel zitten vier vruchtjes. In elk vruchtje zit een zaadje. Uit welk deel van de stamper zijn deze vruchtjes gegroeid?
  • de vruchtjes die zich in de kelk van een uitgebloeide bloem van Witte dovenetel bevinden zijn uit het vruchtbeginsel gegroeid
  • de vruchtjes die zich in de kelk van een uitgebloeide bloem van Witte dovenetel bevinden zijn uit de stempel gegroeid
  • de vruchtjes die zich in de kelk van een uitgebloeide bloem van Witte dovenetel bevinden zijn uit de stijl gegroeid
  • de vruchtjes die zich in de kelk van een uitgebloeide bloem van Witte dovenetel bevinden zijn uit het zaadbeginsel gegroeid
1.2
1pntEen tuinman merkt op dat als hij nieuwe Witte Dovenetels kweekt er nooit meer dan vier nieuwe planten groeien uit één bloempje van de Witte Dovenetel. Wat kan hij nu met zekerheid zeggen?
  • dat zich in elk zaadbeginsel van Witte dovenetel vier vruchtbeginsels bevinden
  • dat zich in elk zaadbeginsel van Witte dovenetel één vruchtbeginsel bevindt
  • dat zich in elk vruchtbeginsel van Witte dovenetel één zaadbeginsel bevindt
  • dat zich in elk vruchtbeginsel van Witte dovenetel vier zaadbeginsels bevinden

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag