vocht, wind en huidmondjes  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

onderzoek huidmondjes

nodig:

plant uit een droge, winderige omgeving, plant uit een vochtige, minder winderige omgeving, lichtmicroscoop, voorwerpglazen, dekglazen, horlogeglas (eventueel), pincet, scheermes, prepareernaald en het werkblad 'vocht, wind en huidmondjes'.

werkwijze:

Om de epidermis van een blad te onderzoeken op huidmondjes moet een microscopisch preparaat worden gemaakt.

microscopisch preparaat maken

De epidermis van bladeren is één cellaag dik en bruikbaar voor het werken met een lichtmicroscoop.
• maak met behulp van het scheermes een insnede in het blad
• buig het blad bij de insnede naar achteren
• probeer met de pincet een dun vliesje van de bovenzijde van het blad te halen
• probeer met de pincet ook een dun vliesje van de onderzijde van het blad te halen.

Als het gelukt is om een dun vliesje van de boven- en onderzijde van de verschillende bladeren af te halen, kan een microscopisch preparaat worden gemaakt.
• doe één druppel water op het voorwerpglas
• leg het vliesje in de druppel water
• schuif het dekglaasje, schuin, tegen de waterdruppel aan
• houd het dekglaasje tegen met een prepareernaald
• laat het dekglaasje langzaam op de druppel zakken.

tips:

Een horlogeglas is een bol glas waarin preparaten verzameld kunnen worden. Vul het horlogeglas met water en leg de vliesjes in het laagje water. Omdat het lospeuteren van de epidermis van bladeren een heel precies en tijdrovend werkje is, is het verstandig om enkele preparaten te verzamelen voordat ze onder de microscoop bekeken worden. Om deze wijze wordt veel werk en teleurstelling bespaard.

lichtmicroscoop

Om een preparaat met behulp van een lichtmicroscoop te bekijken moeten een paar handelingen verricht worden:
• draai de kleinste vergroting voor
• plaats het voorwerpglas onder de preparaatklemmen
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden
• draai een sterkere vergroting voor
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden
• draai een sterkere vergroting voor
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden, enzovoorts.

preparaat tekenen

• Maak op het werkblad 'vocht, wind en huidmondjes' van de beste preparaten van de epidermis van de bovenzijde van een blad in een droge winderige omgeving een tekening. Geef in de tekening aan waar zich de huidmondjes bevinden.
• Maak op het werkblad 'vocht, wind en huidmondjes' van de beste preparaten van de epidermis van de onderzijde van een blad in een droge winderige omgeving een tekening. Geef in de tekening aan waar zich de huidmondjes bevinden.
• Maak op het werkblad 'vocht, wind en huidmondjes' van de beste preparaten van de epidermis van de bovenzijde van een blad in een vochtige, minder winderige omgeving een tekening. Geef in de tekening aan waar zich de huidmondjes bevinden.
• Maak op het werkblad 'vocht, wind en huidmondjes' van de beste preparaten van de epidermis van de onderzijde van een blad in een vochtige, minder winderige omgeving een tekening. Geef in de tekening aan waar zich de huidmondjes bevinden.

resultaten:

Geef op het werkblad 'vocht, wind en huidmondjes' aan in welk preparaat zich de meeste huidmondjes bevinden.

conclusie:

Analyseer de resultaten en geef aan op het werkblad 'vocht, wind en huidmondjes' in welk blad zich de meeste huidmondjes bevinden. Geef ook aan of de meeste huidmondjes aan de onderzijde of aan de bovenzijde van het blad zitten.

aanname /verwerping hypothese:

Geef op het werkblad 'vocht, wind en huidmondjes' aan of de hypothese wordt aangenomen (juist is) of wordt verworpen (onjuist is)

hypothese:
"Omdat bij planten verdamping plaatsvindt door de huidmondjes in de epidermis van bladeren, zullen planten die in een droog en winderig milieu leven minder huidmondjes in hun epidermis hebben dan planten die in een vochtig en minder winderig milieu groeien."


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag