plantencellen en dierlijke cellen  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

plantaardige en dierlijke cellen

plantaardige cel
  
dierlijke cel
  

Om verschillen tussen plantaardige cellen en dierlijke cellen te onderzoeken is een microscopisch onderzoek nodig. Voor dit microscopisch onderzoek gebruiken we cellen van een uienrok en menselijke wangslijmvliescellen.

onderzoeksvraag:

Welke verschillen zijn op lichtmicroscopisch niveau waar te nemen tussen plantaardige cellen en dierlijke cellen?

hypothese:

Omdat plantaardige cellen in tegenstelling tot dierlijke cellen wel bladgroenkorrels, vacuolen en een celwand hebben, wordt verondersteld dat deze celorganellen wel in plantaardige cellen voorkomen en niet in dierlijke cellen.

nodig vliesje uienrok:

ui, schilmesje, scheermesje, pincet, prepareernaald, tissue-papier, eosine (kleurstof), lichtmicroscoop, voorwerpglaasjes, dekglaasjes en een waterflesje

werkwijze vliesje uienrok:

preparaat maken van een vliesje van een uienrok

In een uienbol bevinden zich rokken. In deze uienrokken bevindt zich reservevoedsel voor de uienplant. Uit de uienrokken groeien later bladeren van de uienplant.

uienrok

• snijd de uienbol doormidden
• haal de uienrokken voorzichtig los
• tussen de rokken bevindt zich het vliesje dat bestudeerd zal worden.

• maak met een scheermesje een insnede aan de binnenzijde van de uienrok
• probeer met de pincet het vliesje aan de binnenzijde van de uienrok los te peuteren
• doe een druppel water op het voorwerpglas
• doe een druppel (verdunde) eosine op het voorwerpglas
• meng beide stoffen met de prepareernaald
• leg het vliesje van de uienrok in de vloeistof
• schuif het dekglaasje, schuin, tegen de vloeistofdruppel aan
• houd het dekglaasje tegen met een prepareenaald
• laat het dekglaasje langzaam op de druppel zakken.

Eosine is een kleurstof die bepaalde celonderdelen van plantaardige en dierlijke cellen kleurt. Veel kleding, bijvoorbeeld van katoen of wol, bestaat uit dode cellen. Eosine maakt vlekken die niet meer uit kleding te verwijderen zijn!

lichtmicroscoop

Om een preparaat met behulp van een lichtmicroscoop te bekijken moeten een paar handelingen verricht worden:
• draai de kleinste vergroting voor
• plaats het voorwerpglas onder de preparaatklemmen
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden
• draai een sterkere vergroting voor
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden
• draai een sterkere vergroting voor
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden, enzovoorts.

resultaten vliesje uienrok:

1.1
1pntresultaten vliesje van een uienrok
  • in het preparaat van een vliesje van een uienrok zijn bij de sterkste vergroting met een lichtmicroscoop bladgroenkorrels te zien
    [ juist ] [ onjuist ]
  • in het preparaat van een vliesje van een uienrok zijn bij de sterkste vergroting met een lichtmicroscoop vacuolen te zien
    [ juist ] [ onjuist ]
  • in het preparaat van een vliesje van een uienrok zijn bij de sterkste vergroting met een lichtmicroscoop celwanden te zien
    [ juist ] [ onjuist ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag