fotosynthese bij waterpest  (onderzoek - practicum met verwerkingsvragen)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

fotosynthese bij Waterpest

Waterpest is een waterplantje dat in veel sloten en vijvers groeit. Bij waterplanten vindt net als bij alle andere groene planten fotosynthese plaats.

1.1
1pntWelk gas wordt bij fotosynthese door planten opgenomen?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.2
1pntWelk gas wordt bij fotosynthese door planten afgegeven?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


onderzoek fotosynthese bij Waterpest opzetten

proefopstelling bouwen

Om de gasvorming die bij fotosynthese plaatsvindt te kunnen meten wordt een proefopstelling gebouwd. Bij deze proefopstelling wordt Waterpest onder water in een reageerbuis gestopt. Deze reageerbuis wordt onder water omgekeerd en in een klem geplaatst. Op deze manier kan het gas dat tijdens fotosynthese ontstaat gemeten worden omdat het zich bovenin de reageerbuis zal verzamelen.


Als de reageerbuizen met Waterpestplantjes in de proefopstelling in de zon geplaatst worden zal na enkele dagen enig gas gevormd zijn. Dit gas heeft zich verzameld bovenin de reageerbuis. Laat de proefopstelling zo lang in het zonlicht staan totdat zich enkele centimeters van dit gas gevormd heeft.

gasontwikkeling

onderzoeksvraag:

Welk gas zal zich na verloop van tijd verzamelen in de reageerbuis in de hierboven beschreven proefopstelling?

hypothese:

Omdat gloeiende houtspaanders even oplichten als ze in pure zuurstof worden gehouden, wordt verondersteld dat een houtspaander zal oplichten als het gas dat zich in de reageerbuis bevindt zuurstof is.

nodig:

proefopstelling waarbij zich enkele centimeters gas heeft verzameld in de reageerbuis, spaander (of statéprikker) en lucifers

werkwijze:

Bij deze proef moet heel snel gewerkt worden, omdat het gas dat zich in de reageerbuis verzameld heeft zich snel vermengt met lucht. Als dit gas te veel mengt met lucht mislukt de proef.
• steek de spaander met een lucifer aan
• blaas de spaander uit
• let er op dat de spaander gloeit
• haal de reageerbuis voorzichtig uit de proefopstelling
• als de reageerbuis boven de waterspiegel uit dreigt te komen moet snel gewerkt worden
• wacht tot het water uit de reageerbuis is gelopen
• draai de reageerbuis razendsnel om
• doe de gloeiende spaander is de reageerbuis
• kijk of de spaander oplicht

resultaten:

• geef aan of de spaander wel of niet oplicht

conclusie:

• analyseer het resultaat en geef aan welke conclusie hieruit getrokken kan worden

aanname /verwerping hypothese:

• geef aan of de onderstaande hypothese wordt aangenomen (juist is) of wordt verworpen (onjuist is)

hypothse
Omdat gloeiende houtspaanders even oplichten als ze in pure zuurstof worden gehouden, wordt verondersteld dat een houtspaander zal oplichten als het gas dat zich in de reageerbuis bevindt zuurstof is.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag