huidmondjes en fotosynthese  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

bladeren

Bladeren zijn opgebouwd uit een epidermis, palissadeparenchym en sponsparenchym. Aan de onderzijde van bladeren bevinden zich doorgaans vele huidmondjes.

bladdoorsnede

Huidmondjes zijn cellen in de epidermis van planten die het steunweefsel in bladeren in staat stellen gassen zoals waterdamp (H2O (g)), koolstofdioxide (CO2) en zuurstof (O2) uit te wisselen met de omgeving.

1.1
1pntIn de onderstaande afbeeldingen zijn verschillende bladeren afgebeeld. Bij welke afbeelding zal de diffusiesnelheid van gassen door huidmondjes het hoogst zijn?
1.2
1pntWelke bewering is juist?
• Als de temperatuur stijgt botsen gasmoleculen vaker tegen elkaar aan, waardoor de diffusiesnelheid toeneemt [1]
• Als de druk groter wordt botsen gasmoleculen vaker tegen elkaar aan, waardoor de diffusiesnelheid toeneemt [2].
  • bewering [1] en [2] zijn beide onjuist
  • alleen bewering [2] is juist
  • alleen bewering [1] is juist
  • bewering [1] en [2] zijn beide juist
1.3
2pntosmotische waarde en verdamping
  • Als een plantencel H2O verliest via de huidmondjes, bijvoorbeeld door verdamping, [ stijgt ] [ daalt ] de osmotische waarde van de cel en zal door osmose water worden [ afgegeven ] [ aangezogen ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag