gaswisseling en sapstroom  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

sapstroom

5.1
5pntanorganische sapstroom
 • De anorganische sapstroom gaat [ tegen ] [ niet tegen ] de zwaartekracht in en vindt plaats in het [ xyleem ] [ floëem ]
 • Het transport komt tot stand via [ capillaire werking en actief transport ] [ capillaire werking, actief transport en verdamping ] [ capillaire werking en verdamping ]
 • Capillaire werking komt tot stand door [ adhesie ] [ cohesie ] tussen watermoleculen onderling en [ adhesie ] [ cohesie ] tussen watermoleculen en de wanden van de smalle vaatbundelkanalen.
5.2
6pntorganische sapstroom
 • De organische sapstroom gaat [ niet tegen ] [ tegen ] de zwaartekracht in en vindt plaats in het [ floëem ] [ xyleem ]
 • Transport door het floëem kost [ geen ] [ wel ] energie. Dit transport wordt ook wel [ passief ] [ actief ] transport genoemd.
 • Transport van stoffen uit het floëem naar het omringende weefsel kost [ geen ] [ wel ] energie. Dit transport wordt ook wel [ passief ] [ actief ] transport genoemd.

wortels en wortelharen

sapstroom in wortels

In de bovenstaande afbeelding wordt met de nummers 1, 2 en 3 de opwaartse sapstroom weergegeven en met de nummers 4 en 5 de neerwaartse sapstroom weergegeven.

5.3
1pntWelke bewering is juist?
 • wateropname op plek 1 vindt slechts plaats door actief transport
 • watertransport op plek 3 vindt plaats door zuigkracht en worteldruk
 • watertransport op plek 2 vindt plaats door diffusie en actief transport
5.4
1pntWelke bewering is juist?
 • transport op plek 4 vindt plaats dankzij capillaire werking en zuigkracht
 • transport op plek 4 vindt plaats dankzij zwaartekracht.
 • transport op plek 4 vindt plaats dankzij osmose en/of actief transport
 • transport op plek 4 vindt plaats dankzij diffusie
5.5
1pntWelke bewering is juist?
 • transport op plek 5 vindt plaats dankzij capillaire werking en zuigkracht
 • transport op plek 5 vindt plaats dankzij diffusie
 • transport op plek 5 vindt plaats dankzij zwaartekracht.
 • transport op plek 5 vindt plaats dankzij osmose en/of actief transport

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag