gaswisseling en sapstroom  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

assimilatie en dissimilatie

Bij assimilatie worden uit kleine moleculen grotere moleculen gevormd. Bij bijvoorbeeld fotosynthese worden kleine (anorganische) stoffen onder invloed van zonlicht omgezet in een groter (organisch) molecuul.

assimilatie
6CO2 + 6H2O → C6H12)6 + 6O2

De energie in zonlicht wordt bij assimilatie vastgelegd in glucose. Bij assimilatie wordt energie verbruikt.

Bij dissimilatie worden uit grote moleculen kleinere moleculen gevormd. Bijvoorbeeld bij de verbranding van glucose wordt een groot (organisch) molecuul omgezet in kleinere (anorganische) moleculen.

dissimilatie
C6H12)6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

Bij dissimilatie komt energie vrij. De energie die vastgelegd is in glucose kan door de plant door middel van verbranding weer worden vrijgemaakt. De vrijgemaakte energie kan gebruikt worden voor processen in de plant die energie kosten.

mitochondrium
  
chloroplast
  


Dissimilatie vindt plaats in mitochondriën. In mitochondriën wordt de energie die vrijkomt bij verbranding van glucose vastgelegd in energiecarriers. In chloroplasten vindt assimilatie plaats. In chloroplasten wordt lichtenergie vastgelegd in glucose.

6.1
1pntWelke bewering is juist?
  • overdag vindt in planten alleen dissimilatie en geen assimilatie plaats
  • 's nachts vindt in planten alleen assimilatie en geen dissimilatie plaats
  • 's nachts vindt in planten alleen dissimilatie en geen assimilatie plaats
  • overdag vindt in planten alleen assimilatie en geen dissimilatie plaats
6.2
1pntWelke bewering is juist?
  • bij planten vindt overdag zowel assimilatie als dissimilatie plaats
  • bij planten vindt 's nachts zowel assimilatie als dissimilatie plaats
6.3
1pntPlanten verbruiken overdag de zuurstof die bij assimilatie vrijkomt voor dissimilatieprocessen.
  • [ juist ] [ onjuist ]
6.4
1pntPlanten produceren tijdens dissimilatieprocessen koolstofdioxide die tijdens assimilatie wordt verbruikt.
  • [ juist ] [ onjuist ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag