gaswisseling en sapstroom  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

assimilatieproducten

Glucose die tijdens fotosynthese wordt geprocuceerd wordt in het blad omgezet in zetmeel. Zetmeel is, net als glucose, een organisch molecuul. Een zetmeelmolecuul wordt opgebouwd uit talrijke glucosemoleculen. Zetmeel wordt omgezet in sacharose en in deze vorm naar andere delen van de plant vervoerd. Uit één zetmeelmolecuul kunnen talrijke sacharosemoleculen gevormd worden. Glucose en sacharose zijn beide oplosbaar in water. Zetmeel daarentegen is niet oplosbaar in water.

7.1
2pntglucose en zetmeel
  • Glucose wordt in bladeren omgezet in zetmeel, omdat anders de osmotische waarde van de parenchymcellen tijdens de fotosynthese snel [ daalt ] [ stijgt ]
  • Omdat zetmeel in tegenstelling tot glucose niet oplost in water [ daalt ] [ stijgt ] de osmotische waarde van de parenchymcellen op het moment dat glucose daar wordt omgezet in zetmeel
7.2
1pntZetmeel wordt omgezet in sacharose omdat zetmeel niet getransporteerd kan worden in de organische sapstroom.
  • [ juist ] [ onjuist ]
7.3
1pntIn floëem komen zowel de assimilatieproducten glucose als sacharose voor.
  • [ juist ] [ onjuist ]

indicator

Jodium kleurt zetmeel blauw/zwart. Door bladeren te koken in alcohol, komt het zetmeel dat ligt opgeslagen in leukoplasten vrij. Leukoplasten zijn celorganellen waarin zetmeel tijdelijk wordt opgeslagen.

7.4
1pntWelke bladeren zullen het meest overtuigend blauw/zwart kleuren als ze, nadat ze gekookt zijn in alcohol, met jodium worden besprenkeld?
  • bladeren die vroeg in de middag van de plant worden gehaald
  • bladeren die laat in de middag van de plant worden gehaald
  • bladeren die vroeg in de ochtend van de plant worden gehaald

reservestof

Glucose wordt door planten doorgaans niet als reservevoedsel opgeslagen. Glucose wordt meestal eerst omgezet in zetmeel of oliën en daarna opgeslagen in speciale weefsels.

7.5
1pntEenjarige planten slaan reservevoedsel doorgaans op in zaden en niet in speciale weefsels.
  • [ juist ] [ onjuist ]
meerjarige planten
7.6
1pntGeef aan waarom uit de bouw van de bovenstaande planten is af te leiden dat het hier meerjarige planten betreft in plaats van eenjarige planten.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag