turgor, stevigheid en plasmolyse  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

turgor

Als door osmose steeds meer water in een plantencel wordt gezogen, ontstaat waterdruk tegen de celwand. De celwand creëert op zijn beurt tegendruk. Hierdoor verkrijgen plantencellen stevigheid.

Onder normale omstandigheden heerst in een plantencel turgor. Als de druk van het water tegen de celwand gelijk is aan de tegendruk van de celwand is de cel turgescent.

2.1
1pntIndien de concentratie aan opgeloste stoffen in de cel toeneemt, neemt ook de turgor toe.
  • [ juist ] [ onjuist ]
2.2
1pntIn welke van de onderstaande afbeeldingen is de druk die ontstaat door de opname van water door de vacuole in de cel aangegeven?

verhouting

Bij de meeste meerjarige planten bevinden de vaatbundels zich in een cirkel in de stengel. Aan de binnenzijde bevindt zich xyleem (houtvaten) en aan de buitenzijde bevindt zich floëem (bastvaten). Vaatbundels bestaan uit cellulose. Cellulose is een vezelachtige stof. Bij meerjarige planten verhouten de stengels. Door diktegroei van de vaatbundels ontstaat steeds meer cellulose in de stengel. Bij bomen bestaat de stam vrijwel geheel uit vaatbundels. Aan de binnenzijde van de stam bevinden zich het xyleem (het hout) en aan de buitenzijde bevindt zich het floëem (de bast).

vaatbundels

Tussen het xyleem en floëem bevindt zich cambium. Cambium produceert naar binnen toe xyleem en naar buiten toe floëem. Bij stammen bevindt het cambium zich vlak onder de bast.

stamdoorsnede

Het xyleem in het midden van de stam heeft geen transportfunctie meer. De vaatbundels zijn in het midden van de stam doorgaans volledig dichtgedrukt. Xyleem bestaat voornamelijk uit celwanden. Er zijn enkele verschillende typen houtvaten te onderscheiden. Floëem bestaat in tegenstelling tot xyleem, voornamelijk uit levende cellen.

2.3
1pntGeef aan waarom de bast van bomen vaak gebarsten is.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.4
1pntBomen maken in de winter geen nieuw xyleem en floëem aan. In een stamdoorsnede zijn jaarringen te zien. Op welke wijze zijn deze jaarringen ontstaan?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.5
1pntFloëem bevindt zich aan de buitenzijde van de vaatbundels. Geef aan waarom floëem zich aan de onderzijde van bladnerven bevindt en niet aan de bovenzijde van bladnerven.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag