turgor, stevigheid en plasmolyse  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

plasmolyse

losraken van de cel van de celwand bij plasmolyse

3.1
2pntosmotische waarde
 • Als de osmotische waarde in de cel [ hoger ] [ lager ] is dan daarbuiten treedt waterverplaatsing naar naburige cellen op. Als de osmotische waarde buiten de cel [ lager ] [ hoger ] blijft, ondanks de waterverplaatsing, kan plasmolyse optreden.
3.2
2pntplasmolyse
 • Bij plasmolyse raakt het cytoplasma los van de celwand. Plasmolyse is onomkeerbaar. Plasmolyse treedt bijvoorbeeld op als een plantencel in een [ sterke ] [ zwakke ] zoutoplossing wordt geplaatst. Plasmolyse kan [ niet ] [ ook ] optreden bij verdroging.

turgor, turgescent en plasmolyse

osmotische waarde binnen en buiten de cel
3.3
1pntPlantencellen met turgor zijn turgescent. Analyseer de bovenstaande grafiek. Welke bewering is juist?
 • als de osmotische waarde buiten de cel groter dan 'p' is, zijn cellen turgescent
 • als de osmotische waarde buiten de cel kleiner dan 'p' is, zijn cellen turgescent
 • alleen als de osmotische waarde buiten de cel 'p' is, zijn cellen turgescent
3.4
1pntWelke bewering is juist als de osmotische waarde buiten de cel 1/2 'p' is?
 • als de osmotische waarde buiten de cel 1/2 'p' is, is de osmotische waarde binnen de cel lager dan 1/2 'p'
 • als de osmotische waarde buiten de cel 1/2 'p' is, is de osmotische waarde binnen de cel hoger dan 1/2 'p'
 • als de osmotische waarde buiten de cel 1/2 'p' is, is de osmotische waarde binnen de cel ook 1/2 'p'
3.5
1pntWelke bewering is juist als de osmotische waarde buiten de cel 1 1/2 'p' is?
 • als de osmotische waarde buiten de cel 1 1/2 'p' is, is de osmotische waarde binnen de cel ook 1 1/2 'p'
 • als de osmotische waarde buiten de cel 1 1/2 'p' is, is de osmotische waarde binnen de cel lager dan 1 1/2 'p'
 • als de osmotische waarde buiten de cel 1 1/2 'p' is, is de osmotische waarde binnen de cel hoger dan 1 1/2 'p'
3.6
1pntAls de osmotische waarde buiten de cel lager of gelijk is aan 'p', zijn de waterverplaatsing de cel in en de waterverplaatsing de cel uit met elkaar in evenwicht.
 • [ juist ] [ onjuist ]
3.7
1pntAls de waarde buiten de cel lager is dan 'p' ontstaat tegendruk vanuit de celwand om de cel.
 • [ juist ] [ onjuist ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag