vaatbundels en bladeren bij Waterlelie  (onderzoek - onderzoek opzetten)| bovenbouw h v |

Waterlelie

Waterlelie

Waterlelie is een vrijwel geheel ondergedoken waterplant. Alleen de bladeren en bloemen drijven bij deze plant. Waterlelie groeit in vijvers en sloten en is vaak aangeplant. Waterlelie behoort tot de Waterleliefamilie. Gele Plomp is eveneens een waterplant die behoort tot de familie van de Waterlelies.

onderzoek bladstelen opzetten

Bij het opzetten van een onderzoek naar de bladstelen van Waterlelie is alleen een onderzoeksvraag gegeven en enkele tips.

nodig:

blad met bladsteel van Waterlelie, mesje, stereomicroscoop of veldloep, scheermesje, prepareernaald, pincet, voorwerpglaasjes, dekglaasjes, horlogeglas, waterflesje en een lichtmicroscoop

onderzoeksvraag:

Op welke wijze kan aangetoond worden dat de stelen aan de bladeren van Waterlelie bladstelen en geen stengels zijn?

tips:

• werk in tweetallen
• maak vooraf een taakverdeling
• ga na op welke wijze vaatbundels in stengels gerangschikt zijn
• ga na op welke wijze vaatbundels in bladstelen gerangschikt zijn
• ga na op waar xyleem en floëem zich bevinden in stengels
• ga na op waar xyleem en floëem zich bevinden in bladstelen
• ga na hoe xyleem en floëem van elkaar te onderscheiden zijn
• noteer de geraadpleegde bronnen
• stel een hypothese op
• maak coupjes van zowel dwarsdoorsneden als lengtedoorsneden van de bladsteel
• bekijk de coupjes met een lichtmicroscoop
• maak tekeningen van beide coupjes
• geef een gedetailleerde werkwijze
• analyseer de resultaten en verwerk deze in een conclusie
• geef aan of de hypothese wordt aangenomen of wordt verworpen;
• verwerk het geheel tot een natuurwetenschappelijk verslag
• onderaan de pagina zijn enkele practicumvaardigheden toegelicht.

onderzoek gaswisseling bij Waterlelie opzetten

Bij het opzetten van een onderzoek naar gaswisseling bij Waterlelie is alleen een onderzoeksvraag gegeven en enkele tips.

nodig:

blad met bladsteel van Waterlelie, ondergedoken deel van Waterlelie, mesje, stereomicroscoop of veldloep, scheermesje, prepareernaald, pincet, voorwerpglaasjes, dekglaasjes, horlogeglas, waterflesje en een lichtmicroscoop

onderzoeksvraag:

Hoe zijn de weefsels in de bladeren en de ondergedoken delen van Waterlelie, waarin gaswisseling plaatsvindt, aangepast aan het milieu waarin Waterlelie groeit?

tips:

• werk in tweetallen
• maak vooraf een taakverdeling
• ga na welke gassen ontstaan en verbruikt worden bij assimilatie
• ga na welke gassen ontstaan en verbruikt worden bij dissimilatie
• ga na op welke wijze de uitwisseling van gassen bij 'normale' planten plaatsvindt
• ga na welke gassen de ondergedoken delen van Waterlelie nodig hebben
• noteer de geraadpleegde bronnen
• stel een hypothese op
• onderzoek de bovenzijde van het Waterlelieblad op de aanwezigheid van huidmondjes
• onderzoek de onderzijde van het Waterlelieblad op de aanwezigheid van huidmondjes
• maak hiervoor microscopische preparaten van de epidermis
• maak tekeningen van deze coupjes
• maak coupjes van de bladsteel en stengel
• onderzoek of zich hier speciale weefsels bevinden
• ga na waar deze weefsels voor kunnen dienen
• maak tekeningen van deze coupjes
• geef een gedetailleerde werkwijze
• analyseer de resultaten en verwerk deze in een conclusie
• geef aan of de hypothese wordt aangenomen of wordt verworpen
• verwerk het geheel tot een natuurwetenschappelijk verslag
• onderaan de pagina zijn enkele practicumvaardigheden toegelicht.

practicumvaardigheden

coupje van stengels of bladstelen maken:

Om een coupe van een vaatbundel (of bladsteel) te maken, moet eerst een dwarsdoorsnede van de stengel (of bladsteel) gemaakt worden.

Leg het scheermes op het snijvlak van de doorsnede en snijd met zaagbewegingen een aantal zo dun mogelijke coupes af.

Doe de coupes met behulp van een penseeltje in een met water gevuld horlogeglas, zodat de coupes niet uitdrogen. Verzamel voldoende coupes. Veelal blijken coupes onder de lichtmicroscoop niet dun genoeg te zijn.

Doe een druppel water op een voorwerpglas en vis met het penseeltje een dunne coupe uit het horlogeglas. Leg de coupe in de druppel op het voorwerpglas en dek het preparaat af met een dekglaasje.

Klem het preparaat met behulp van de prepareerklemmen vast op de tafel van de microscoop en stel het preparaat scherp met de kleinste vergroting. Draai daarna de volgende vergroting voor en stel het preparaat opnieuw scherp. Vervolgens kan zonder het voorwerpglas of het dekglas te beschadigen de sterkste vergroting voorgedraaid worden.

coupje van een epidermis maken:

Om een coupe van de epidermis van een blad te maken moet eerst een insnede in het blad gemaakt worden. Buig het blad bij de insnede tussen duim en wijsvinger naar achteren

peuter met behulp van een pincet een stukje epidermis los. De epidermis is in tegenstelling tot ander plantaardig weefsel vrijwel doorzichtig

Doe de coupes met behulp van een penseeltje in een met water gevuld horlogeglas, zodat de coupes niet uitdrogen. Verzamel voldoende coupes. Veelal blijken coupes onder de lichtmicroscoop niet aan de eisen te voldoen

Doe een druppel water op een voorwerpglas en vis met het penseeltje een dunne coupe uit het horlogeglas. Leg de coupe in de druppel op het voorwerpglas en dek het preparaat af met een dekglaasje.

Klem het preparaat met behulp van de prepareerklemmen vast op de tafel van de microscoop en stel het preparaat scherp met de kleinste vergroting. Draai daarna de volgende vergroting voor en stel het preparaat opnieuw scherp. Vervolgens kan zonder het voorwerpglas of het dekglas te beschadigen de sterkste vergroting voorgedraaid worden.

lichtmicroscoop

Om een preparaat met behulp van een lichtmicroscoop te bekijken moeten een paar handelingen verricht worden:
• draai de kleinste vergroting voor
• plaats het voorwerpglas onder de preparaatklemmen
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden
• draai een sterkere vergroting voor
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden
• draai een sterkere vergroting voor
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden, enzovoorts.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag