huidmondjes en milieuomstandigheden  (onderzoek - onderzoek opzetten) |

onderzoek huidmondjes en milieu-omstandigheden opzetten

huidmondjes

Bij het opzetten van een onderzoek naar huidmondjes en milieu-omstandigheden wordt gewerkt vanuit een vooronderzoek. Verder is alleen een onderzoeksvraag gegeven en enkele tips.

vooronderzoek:

Planten kunnen de verdamping van water reguleren met huidmondjes. Tevens kunnen planten de diffusiesnelheid van water beïnvloeden door de bouw van de bladeren.
• zoek in naslagwerken naar aanpassingen van planten aan droge en vochtige milieus
• geef kenmerken waaraan planten in droge en vochtige milieus te herkennen zijn
• noteer de geraadpleegde bronnen
• verzamel bladeren van planten die groeien in vochtige en droge milieus die voldoen aan de geformuleerde kenmerken
• probeer de Nederlandse naam van de planten te achterhalen
• gebruik hiervoor een flora of het fotoherbarium.

link: fotoherbarium by: biodoen

onderzoeksvraag:

Hebben planten in droge milieus minder huidmondjes in hun bladeren dan planten die in vochtige milieus groeien?

tips:

• werk in tweetallen
• maak vooraf een taakverdeling
• stel een hypothese op
• onderzoek de bovenzijde van het blad op de aanwezigheid van huidmondjes
• onderzoek de onderzijde van het blad op de aanwezigheid van huidmondjes
• maak hiervoor microscopische preparaten van de epidermis
• maak tekeningen van deze coupjes
• geef een gedetailleerde werkwijze
• analyseer de resultaten en verwerk deze in een conclusie
• geef aan of de hypothese wordt aangenomen of wordt verworpen
• verwerk het geheel tot een natuurwetenschappelijk verslag
• onderaan de pagina zijn enkele prepareervaardigheden toegelicht

nodig:

bladeren van planten met aanpassingen aan droge milieus, bladeren van planten met aanpassingen aan vochtige milieus, mesje, stereomicroscoop of veldloep, scheermesje, prepareernaald, pincet, voorwerpglaasjes, dekglaasjes, horlogeglas, waterflesje en een lichtmicroscoop

coupje van een epidermis maken:

Om een coupe van de epidermis van een blad te maken moet eerst een insnede in het blad gemaakt worden. Buig het blad bij de insnede tussen duim en wijsvinger naar achteren

peuter met behulp van een pincet een stukje epidermis los. De epidermis is, in tegenstelling tot ander plantaardig weefsel, vrijwel doorzichtig

Doe de coupes met behulp van een penseeltje in een met water gevuld horlogeglas, zodat de coupes niet uitdrogen. Verzamel voldoende coupes. Veelal blijken coupes onder de lichtmicroscoop niet aan de eisen te voldoen

Doe een druppel water op een voorwerpglas en vis met het penseeltje een dunne coupe uit het horlogeglas. Leg de coupe in de druppel op het voorwerpglas en dek het preparaat af met een dekglaasje.

Klem het preparaat met behulp van de prepareerklemmen vast op de tafel van de microscoop en stel het preparaat scherp met de kleinste vergroting. Draai daarna de volgende vergroting voor en stel het preparaat opnieuw scherp. Vervolgens kan zonder het voorwerpglas of het dekglas te beschadigen de sterkste vergroting voorgedraaid worden.

lichtmicroscoop

Om een preparaat met behulp van een lichtmicroscoop te bekijken moeten een paar handelingen verricht worden:
• draai de kleinste vergroting voor
• plaats het voorwerpglas onder de preparaatklemmen
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden
• draai een sterkere vergroting voor
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden
• draai een sterkere vergroting voor
• stel de microscoop scherp
• schuif het deel dat sterker vergroot moet worden naar het midden, enzovoorts.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag