bloemdiagrammen  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| bovenbouw h v |

bloemdiagrammen Ranonkelfamilie

De bouw van een bloem kan schematisch worden vastgelegd in een bloemdiagram.

Scherpe Boterbloem
bloemdiagram
  


Uit het bloemdiagram naast de afbeeldingen van Scherpe Boterbloem is af te leiden dat de bloem is opgebouwd uit vijf kelkbladeren, vijf kroonbladeren en talrijke meeldraden en stampers.

bloemdiagram Speenkruid opstellen

Speenkruid
bloemdiagram
  


nodig:

stereoloep of veldloep, Speenkruidbloemen en eventueel een pincet

werkwijze:

• neem het blanco bloemdiagram hierboven over
• bestudeer enkele bloemen van Speenkruid
• stel een bloemdiagram op
• geef aan of het bloemdiagram bij alle Speenkruidbloemen hetzelfde is
• benoem de overeenkomsten met Scherpe Boterbloem
• benoem de verschillen met Scherpe Boterbloem


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag