bloemdiagrammen  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| bovenbouw h v |

bloemdiagrammen Composietenfamilie

Planten uit de composietenfamilie hebben samengestelde bloemen. De lint- of buisbloempjes bevinden zich in hoofdjes.

Paardenbloem
bloemdiagram
  


Uit het bloemdiagram naast de afbeeldingen van Paardenbloem is af te leiden dat één bloempje van een samengestelde bloem is opgebouwd uit tot pluis vergroeide kelkbladeren, vergroeide kroonbladeren (4), vergroeide meeldraden (4) en een stamper.

Bloemdiagram Groot Hoefblad

Groot Hoefblad
bloemdiagram
  


hoofdjes, buisbloempjes en lintbloempjes
tweeslachtig (links) eenslachtig (midden en rechts)


nodig:

stereoloep of veldloep, samengestelde bloemen van Groot Hoefblad en een pincet

werkwijze:

• neem het blanco bloemdiagram hierboven over
• bestudeer enkele bloemen van Groot Hoefblad
• stel een bloemdiagram op
• geef aan of het bloemdiagram bij alle bloempjes van Groot Hoefblad hetzelfde is
• geef aan of er buisbloempjes in het hoofdje zitten
• geef aan of er lintbloempjes in het hoofdje zitten
• benoem de overeenkomsten met Paardenbloem
• benoem de verschillen met Paardenbloem
• geef aan of de bloempjes eenslachtig of tweeslachtig zijn


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag