anaërobe en aërobe dissimilatie  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

molecuulformules

Hieronder zijn drie reactievergelijkingen weergegeven. Naast de molecuulformules zijn driedimensionale modellen van deze moleculen afgebeeld. In de driedimensionale molecuulmodellen stellen rode bolletjes zuurstofatomen voor, witte bolletjes waterstofatomen en zwarte bolletjes koolstofatomen. Onder de drie reactievergelijkingen staat een legenda waarin de namen of omschrijvingen van de molecuulformules staan.

water

Water (H2O) is bijvoorbeeld opgebouwd uit twee wateratomen (wit) en één zuurstofatoom (rood).

koolstofdioxide

Koolstofdioxide (CO2) is bijvoorbeeld opgebouwd uit één koolstofatoom (zwart) en twee zuurstofatomen (rood).

reactievergelijking 1:

reactievergelijking 2:

gisting

Reactievergelijking 2 vindt plaats bij gisting. Gisting vindt plaats bij bepaalde eencellige schimmels. Gisting kan zowel in een zuurstofloze als zuurstofrijke omgeving plaatsvinden. Omdat gisting ook in een zuurstofloze omgeving kan plaatsvinden wordt dit een anaëroob proces genoemd. Aërobe processen spelen zich altijd in een omgeving waarin zich zuurstof bevindt af. Bij gisting van glucose ontstaat ethanol (alcohol) en koolstofdioxide. Ethanol is net als glucose een organische stof. Organische stoffen bevatten minimaal de elementen C, H en O. Glucose wordt tijdens gisting niet volledig afgebroken tot anorganische stoffen.

gisting in een fles fruitsap
1.1
1pntBeantwoord onderstaande vragen aan de hand van de twee bovenstaande reactievergelijkingen.
 • reactievergelijking [ 2 ] [ 1 ] levert de meeste energie op
 • reactievergelijking(en) [ 1 ] [ 1 en 2 ] [ 2 ] voltrek(ken)t zich in (een) anaërobe milieu(s)
 • in de eindproducten van reactievergelijking [ 1 ] [ 2 ] zit nog relatief veel energie opgeslagen
1.2
6pntBeantwoord onderstaande vragen aan de hand van de twee bovenstaande reactievergelijkingen. Kies steeds het beste antwoord.
 • reactievergelijking(en) [ 1 ] [ 2 ] kan (kunnen) bij planten voorkomen
 • reactievergelijking(en) [ 1 ] [ 2 ] zijn dissimilatieprocessen
 • reactievergelijking(en) [ 1 ] [ 2 ] kan (kunnen) bij schimmels voorkomen
 • reactievergelijking(en) [ 1 ] [ 2 ] kan (kunnen) bij gisten voorkomen
1.3
1pntIn welke afbeelding is de rol die ATP en ADP spelen bij het vastleggen van energie bij dissimilatiereacties juist weergegeven?
 • 1
 • 4
 • 3
 • 2

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag