koolstofassimilatie, voortgezette assimilatie en osmotische waarde  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

absorptie

Door absorptie van zonne-energie ( ∑ ) in bladgroenkorrels (chlorofyl) van planten wordt via een ingewikkelde reeks van reacties ADP + P omgezet in ATP. Dit ATP wordt gebruikt voor de vorming van glucose uit water en koolstofdioxide.

absorptie van zonne-energie
 • fotosynthese

  Fotosynthese is een ingewikkeld proces waarbij in groene delen van planten glucose en zuurstof wordt gevormd. Glucose is een stof die energie levert voor de plant. Planten kunnen van glucose ook andere stoffen maken. Glucose lijkt veel op onze suiker.

  groene delen van planten produceren suiker (glucose)

  Omdat planten glucose kunnen produceren worden planten producenten genoemd. Organismen die planten (of andere organismen) eten worden op hun beurt consumenten genoemd.

  producenten en consumenten

  Naast glucose produceren planten ook zuurstof. Planten produceren veel meer zuurstof tijdens fotosynthese dan ze zelf verbruiken. Zonder fotosynthese zou de hoeveelheid zuurstof op aarde niet worden aangevuld. Alle organismen verbruiken zuurstof. Daarnaast wordt bij brand, in het verkeer, verwarming en allerlei industriële processen door de mens veel zuurstof verbruikt. Zonder fotosynthese zou de hoeveelheid zuurstof op aarde langzaam opraken.

  groene delen van planten produceren zuurstof

  Planten verbruiken water voor fotosynthese. Water wordt door planten opgenomen door de wortelharen van de wortels en via de vaatbundels in de stengel en bladnerven in de bladschijf naar de groene delen van planten, waar fotosynthese plaatsvindt, gevoerd.

  groene delen van planten verbruiken water

  Naast water verbruiken groene delen van planten ook koolstofdioxide. Koolstofdioxide is de stof die vrijkomt als bijvoorbeeld een fles frisdrank wordt opengemaakt. Koolstofdioxide wordt echter ook geproduceerd bij verbrandingsprocessen. Door onder andere verkeer, industrie en verwarming wordt door mensen veel koolstofdioxide geproduceerd. Door de grote hoeveelheden koolstofdioxide die door de mens geproduceerd wordt, worden de klimaatsveranderingen op aarde steeds groter. Groene delen van planten kunnen het overschot aan koolstofdioxide in de lucht verminderen.

  groene delen van planten verbruiken koolstofdioxide

  zonlicht

  De energie uit zonlicht wordt met behulp van fotosynthese vastgelegd in glucose. Planten gebruiken de energie uit zonlicht voor de productie van glucose. Groene delen van planten zijn te vergelijken met zonnecollectoren. Alleen produceren zonnecollectoren energie en produceren groene delen van planten glucose. Glucose is echter een energierijke stof. Daarnaast zijn groene delen van planten veel efficiënter dan zonnecollectoren.

  zonne-energie
inleiding zonlicht

Fotosynthese vindt plaats in fotosynthetische pigmenten die licht-energie ( ∑ ) absorberen. Fotosynthese (6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2) wordt ook wel koolstofassimilatie genoemd.

De energie in zonlicht wordt opgeslagen in de energierijke binding in ATP. Deze energie wordt gebruikt voor de vorming van glucose uit koolstofdioxide en water. Bij deze omzetting ontstaat zuurstof.

lichtreactie en donkerreactie

overdag (lichtreactie)
overdag en 's nachts (donkerreactie)
1.1
2pntlichtreactie en donkerreactie
 • Tijdens de lichtreactie wordt energie [ vastgelegd ] [ vrijgemaakt ] . Hierbij wordt [ ATP ] [ ADP ] omgezet in [ ADP ] [ ATP ] . Tijdens de donkerreactie worden water en koolstofdioxide omgezet in glucose en water. De energie die hiervoor noodzakelijk is komt vrij bij de omzetting van [ ADP ] [ ATP ] in [ ATP ] [ ADP ]
1.2
1pntDe vorming van glucose en zuurstof uit water en koolstofdioxide wordt de donkerreactie genoemd. Geef aan waarom deze naam misleidend is.

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.3
1pntTijdens de donkerreactie is sprake van van koolstofassimilatie.
 • [ juist ] [ onjuist ]
1.4
1pntTijdens de lichtreactie is sprake van van koolstofassimilatie.
 • [ juist ] [ onjuist ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag