gisten, schimmels en zwammen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

schimmels

Hieronder zijn een foto en een schematische tekening van een schimmel afgebeeld.

schimmeldraden (links) en beschimmelde tomaat (rechts)

1.1
1pntWelke onderdelen in de schematische tekening van een schimmel hiernaast, zijn goed zichtbaar aan de buitenzijde van een beschimmelde tomaat?
  • onderdeel 4
  • onderdeel 3 en 4
  • onderdeel 3
schematische schimmelcel (links) en schematische plantencel (rechts)
1.2
1pntWelke onderdelen komen voor bij plantencellen en bij schimmelcellen?
  • planten
    [ celwand ] [ celkern ] [ cytoplasma ] [ celmembraan ] [ vacuolen ] [ bladgroenkorrels ]
  • schimmels
    [ celwand ] [ celkern ] [ cytoplasma ] [ celmembraan ] [ vacuolen ] [ bladgroenkorrels ]

sporen


De meeste schimmels planten zich voort met behulp van sporen. Bij schimmel op bijvoorbeeld brood zijn de sporenvormende orgaantjes zichtbaar als bolletjes. In deze bolletjes bevinden zich talrijke sporen.

broodschimmel

Schimmels bestaan uit schimmeldraden en vruchtlichamen. In de vruchtlichamen worden de sporen gemaakt. Als bijvoorbeeld een brood beschimmelt zien wij alleen de vruchtlichamen. Als op een brood een groen puntje te zien is zijn de schimmeldraden doorgaans al veel verder door het brood verspreid.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag