schimmels kweken  (onderzoek - opdrachtgestuurd practicum)| onderbouw h v | bovenbouw m |

schimmels kweken

In het onderstaande onderzoek worden verschillende voedingsmiddelen geënt met een schimmelcultuur. Aan de hand van een vooronderzoek worden eigenschappen van voedingsmiddelen opgesteld. Door middel van onderzoek wordt onderzocht welke eigenschappen van voedingsmiddelen gevoelig zijn voor schimmelinfecties.

schimmelinfectie op kaas

vooronderzoek:

Verzamel gegevens over voedingsmiddelen. Denk hierbij aan de etiketten van voedingsmiddelen waarin de bestanddelen van voedingsmiddelen vermeld staan, maar ook aan de hoeveelheid vocht die zich in het voedingsmiddel bevindt. Of hoe het voedingsmiddel aanvoelt. Gegevens over voedingsmiddelen kunnen ook in naslagwerken of op Internet gezocht worden.
• werk in groepsverband
• maak vooraf een taakverdeling
• verzamel gegevens van voedingsmiddelen
• geef aan hoe deze gegevens verzameld zijn
• noteer de gegevens op het werkblad 'schimmels kweken'
• verzamel minstens 6 verschillende voedingsmiddelen.

onderzoeksvraag:

Welke eigenschappen van voedingsmiddelen zijn gevoelig voor schimmelinfecties?

hypothese:

Schimmels worden door sporen overgedragen. Door voedingsmiddelen met verschillende eigenschappen te infecteren met een schimmelcultuur, kan onderzocht worden welke eigenschappen gevoelig zijn voor schimmelinfecties.

nodig:

schimmelcultuur (bijvoorbeeld een beschimmelde boterham), 6 of meer verschillende voedingsmiddelen, mesje, prepareernaald, afsluitbare bakjes en een broedstoof

broedstoof


werkwijze:

• verdeel elk voedingsmiddel in twee gelijke porties
• strijk de prepareernaald door een schimmelcultuur
• besmet een van de twee porties van elk voedingsmiddel met de prepareernaald
• doe dit door de prepareernaald in het voedingsmiddel te prikken
• geef de plek die geïnfecteerd is aan op het werkblad 'schimmels kweken'
• sluit na infectie alle bakjes af
• plaats alle bakjes in de broedstoof.

resultaten:

Haal na een week de bakjes uit de broedstoof en geef op het werkblad 'schimmels kweken' aan hoe de plekken die met behulp van de prepareernaald geïnfecteerd zijn zich bij elk voedingsmiddel ontwikkeld hebben. Geef tevens op het werkblad 'schimmels kweken' aan wat met de bakjes die niet geïnfecteerd zijn is gebeurd.

conclusie:

Analyseer de resultaten van het onderzoek. Geef aan welke eigenschap van voedingsmiddelen het meest gevoelig is voor een schimmelinfectie. Verwerk in de conclusie ook de gegevens uit de bakjes die niet geïnfecteerd zijn.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag