verzamelingen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

verzamelingen

Organismen kunnen verdeeld worden over vier rijken. Het rijk van de bacteriën, schimmels, planten of dieren. Elk rijk kan worden gezien als een verzameling. Om organismen in te kunnen delen in verzamelingen moet op kenmerken gelet worden. Bij het rijk van de bacteriën bezitten organismen geen duidelijke celkern. Een verzameling zou er als volgt uit kunnen zien:

verzameling van organismen zonder duidelijke celkern

Bij het rijk van de dieren hebben de cellen geen celwand. Bij bacteriën, schimmels en planten hebben organismen wel een celwand. Een verzameling zou er als volgt uit kunnen zien:

verzameling van organismen zonder celwand

Schimmels en planten hebben beide een celwand en een duidelijke celkern, bacteriën hebben wel een celwand echter geen celkern. Een verzameling zou er als volgt uit kunnen zien:

onderverdeling verzameling van organismen met een celwand

Planten en schimmels kunnen van elkaar onderscheiden worden omdat planten wel bladgroenkorrels in de cellen hebben en schimmels geen bladgroenkorrels in de cellen hebben. Een verzameling zou er als volgt uit kunnen zien:

onderverdeling verzameling organismen met celwand en celkern

indelen in rijken

verzameling onderverdeling in rijken
1.1
1pntBij verzameling [F] en [G] hebben organismen nooit bladgroenkorrels
  • [ juist ] [ onjuist ]
1.2
1pntBij verzameling [B] en [D] hebben organismen nooit bladgroenkorrels.
  • [ juist ] [ onjuist ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag