verzamelingen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

geleedpotigen

Geleedpotigen zijn geheel of gedeeltelijk opgebouwd uit segmenten. Bij segmentatie is het lichaam opgebouwd uit min of meer gelijkvormige delen. Duizendpoten zijn vrijwel geheel opgebouwd uit segmenten. Kreeftachtigen zijn deels opgebouwd uit segmenten. Kreeftachtigen hebben een kopstuk en een borststuk. Volwassen insecten zijn opgebouwd uit een kopstuk, borststuk en achterlijf. De larven van insecten zijn vaak nog voor een groot deel opgebouwd uit segmenten. Spinachtigen zijn net als insecten opgebouwd uit een kopstuk, borststuk en achterlijf. Duizendpoten hebben per segment een of twee paar poten, kreeftachtigen hebben 10 of meer poten, insecten hebben er 6 en spinachtigen hebben 8 poten.

duizendpootachtigen

Duizendpoten (links) en miljoenpoten (rechts) zijn vrijwel geheel opgebouwd uit segmenten. Duizendpoten hebben één paar poten per segment en miljoenpoten hebben twee paar poten per segment.

kreeftachtigen

Bij kreeften is het gesegmenteerde achterlijf beter te zien dan bij krabben. Pissebedden, watervlooien en zeepokken zijn alle kreeftachtigen.

insecten

Insecten zijn de meest soortenrijke groep van het hele dierenrijk. Er zijn inmiddels al bijna een miljoen verschillende soorten insecten ontdekt. Terwijl een deel van de insecten in bijvoorbeeld het tropisch regenwoud nog steeds niet in kaart is gebracht! Insecten hebben vaak een metamorfose. Bij een metamorfose is de levenswijze en lichaamsbouw van het jonge dier anders dan bij het volwassen dier. Als insecten willen groeien moeten ze eerst vervellen. Insecten hebben net als alle andere geleedpotigen een uitwendig skelet van chitine. Chitine is een harde hoornachtige stof die zorgt voor bescherming bij geleedpotigen.

spinachtigen

Tot de spinachtigen behoren, naast de webspinnen en loopspinnen, ook mijten (waaronder Huismijt) en teken.

kenmerken geleedpotigen

larve van een meelworm
6.1
1pntMeelwormen zijn insecten. De larven van meelwormen lijken qua bouw en levenswijze totaal niet op het volwassen dier. Een volwassen meelworm wordt ook wel een meeltor genoemd. Aan de hand van welk kenmerk is toch duidelijk te zien dat de larve van de meelworm tot de insecten behoort?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


pissebedden
6.2
1pntPissebedden zijn kreeftachtigen. Op welke wijze is aan te tonen dat pissebedden tot de kreeftachtigen behoren?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag