geslachten en soorten  (werkstuk - poster)| onderbouw h v | bovenbouw m |

familie, geslacht en soort

Organismen hebben een Nederlandse naam en een wetenschappelijke naam. De Groene Kikker bijvoorbeeld heeft als wetenschappelijk naam "Pelophylax Ridibundus". Een wetenschappelijke naam is altijd opgebouwd uit een geslachtsnaam (bij Groene Kikker "Pelophylax") en een soortnaam (bij Groene Kikker "Esculenta"). De wetenschappelijke naam, doorgaans Latijn, is universeel. Dit wil zeggen dat de wetenschappelijke naam voor een Groene Kikker over heel de wereld dezelfde is.

Groene Kikker "Pelophylax Ridibundus" (links) en de Bruine Kikker "Rana Temporaria" (rechts)

Naast de Groene Kikker komen in Nederland ook de Bruine Kikker en de Heikikker voor. De Bruine Kikker behoort tot hetzelfde geslacht als de Heikikker. De wetenschappelijke naam voor Bruine Kikker is "Rana Temporaria" en de wetenschappelijke naam voor Heikikker is "Rana Arvalis". Beide kikkers behoren tot het geslacht "Rana". De Groene Kikker behoort tot het gelacht "Pelophylax". De Groene Kikker en de Bruine Kikker behoren niet tot hetzelfde geslacht.

familie van de "Ranidae" en de geslachten "Pelophylax" en "Rana"

De Groene Kikker, Bruine Kikker en Heikikker behoren allemaal tot dezelfde familie "Ranidae". De Nederlandse naam voor deze familie is "Echte kikkers".

afdeling, klasse en orde

Naast kikkers komen in Nederland ook padden en salamanders voor. Kikkers, padden en salamanders zijn amfibieën. Padden en kikkers worden ook kikvorsachtigen genoemd. Kikkers en padden behoren tot dezelfde orde "Anura". Salamanders echter behoren tot de orde "Caudata". Salamanders en kikkers of padden behoren niet tot dezelfde orde.

Salamander (links) en Pad (rechts)

Salamanders, padden en kikkers behoren tot de klasse "Amphibia". De Nederlandse naam voor deze klasse is "Amfibieën". Amfibieën behoren net als vissen, reptielen, vogels en zoogdieren tot de afdeling van de gewervelden. De wetenschappelijke naam voor de afdeling van de gewervelden is "Vertebrata".

afdeling van de gewervelden "Vertebrata"

Tot de afdeling van de gewervelden "Vertebrata" behoren de Vissen "Pisces", Amfibieën "Amphibia", Reptielen "Reptilia", Vogels "Aves" en Zoogdieren "Mammalia". In het bovenstaande schema zijn enkele klassen van de afdeling "Reptilia" en "Amphibia" ingevuld.

posterpresentatie maken

Bij deze opdracht wordt een dier gekozen waarbij in naslagwerken wordt opgezocht tot welke afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en soort het dier behoort.

werkwijze:

• werk in groepsverband
• maak vooraf een taakverdeling
• verzamel naslagwerken als dierenencyclopedieën en nuttige websites
• kies een dier waarover voldoende informatie te vinden is
• ga na tot welke afdeling klasse, orde, familie en soort het dier behoort
• verzamel afbeeldingen of maak tekeningen
• verzamel ook plaatjes van dieren uit de klasse, orde, familie waartoe het dier behoort.

poster

• maak een kladversie van de poster
• maak een onderverdeling in afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en soort
• geef bij de klasse, orde, familie, geslacht en soort ook andere voorbeelden
• maak een definitieve poster
• zoek informatie over zowel de klasse, orde, familie, geslacht als soort
• bereid een presentatie van ±5 minuten voor
• geef achtergrondinformatie over zowel de klasse, orde, familie, geslacht als soort.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag