ordening dierenrijk  (theorie - oefentoets)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

Pissebedden

Pissebedden zijn kleine `land`kreeftjes en worden ongeveer 2 cm lang. De rugzijde van pissebedden is min of meer bol, de buikzijde enigszins hol. Het kopdeel en achterlijf van pissebedden is klein, het borststuk is in verhouding erg groot.

samengestelde ogen

Aan de kopzijde zitten twee lange antennen of voelsprieten. Iets boven de plek waar de antennen uit de kop komen zitten de ogen. Eéén oogje bestaat uit meerdere kleine oogbolletjes. Aan de onderzijde van het kopdeel bevinden zich de kaken. Het borststuk van de pissebed bestaat uit een aantal harde, elkaar overlappende platen. Dit pantser is van chitine gemaakt. Door het overlappende `dakpanprincipe` van de platen sluiten deze de pissebed niet volledig waterdicht af. De harde platen verdelen de pissebed in segmenten. Aan de meeste segmenten zitten een paar poten vast. De borstpoten zijn krachtig ontwikkeld en hebben een loopfunctie. De achterlijfpoten zijn meestal bladvormig verbreed en fungeren mede als kieuwen. Pissebedden zijn de enige op het land levende kreeftachtigen. Pissebedden kunnen op het land leven dankzij aanpassingen van de achterlijfpoten. De geplooide delen van deze poten moeten wel constant vochtig gehouden worden.

bovenzijde en zijkant pissebed
4.1
1pntDe harde platen van het pantser van de pissebed zijn van chitine gemaakt. In welke afdeling van het dierenrijk komen ook organismen voor met een uitwendig skelet?
 • de afdeling van de holtedieren
 • de afdeling van de weekdieren
 • de afdeling van de sponzen
 • de afdeling van de gewervelden
4.2
1pntOmdat de harde platen van de segmenten van pissebedden elkaar alleen overlappen, zijn pissebedden niet geheel waterdicht afgesloten. Hierdoor kunnen pissebedden gemakkelijk uitdrogen. Om welke andere reden moeten pissebedden altijd in een vochtige omgeving leven?
 • pissebedden hebben, net als alle andere kreeftachtigen, kieuwen. Kieuwen functioneren alleen in een vochtig milieu
 • pissebedden kunnen zich alleen gemakkelijk voortbewegen op een vochtige bodem, omdat in een vochtig milieu de platen van het pantser minder snel ergens achter blijven steken
 • pissebedden zijn de enige op het land levende organismen uit de klasse van de kreeftachtigen en komen daarom vooral in een vochtig milieu voor

Pissebedden behoren tot het rijk van de dieren, de afdeling van de geleedpotigen en de klasse (groep) van de kreeftachtigen. Deze indeling vindt plaats aan de hand van kenmerken.

Pissebedden
4.3
5pntkenmerken
 • Bij een lichaamscel van een pissebed is de celkern [ afwezig ] [ aanwezig ] , de celwand [ afwezig ] [ aanwezig ] en bladgroenkorrels [ aanwezig ] [ afwezig ] . Het lichaam van pissebedden is [ tweezijdig symmetrisch ] [ niet symmetrisch ] [ veelzijdig symmetrisch ] en pissebedden hebben [ 6 ] [ 8 ] [ 10 of meer ] poten
4.4
1pntWelk organisme behoort in de systematiek van het dierenrijk tot dezelfde klasse (of groep) als de Pissebed?

Glimwormen

Glimwormen zijn `s nachts in nazomerdagen vaak als kleine groene `lichtjes` aan de randen van bossen te zien. Deze diertjes kunnen met de onderzijde van hun lichaam licht uitzenden dat een signaal is voor soortgenoten.

Glimwormen
4.5
1pntWaarom behoren Glimwormen niet tot de klasse van de kreeftachtigen?
 • omdat hun lichaam is opgebouwd uit een kop, borst en achterlijf
 • omdat glimwormen hun soorgenoten lokken met lichtsignalen.
 • omdat glimwormen niet zijn opgebouwd uit segmenten
 • omdat glimwormen minder poten hebben dan kreeftachtigen

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag