evolutie  (theorie - oefentoets)| onderbouw h v | bovenbouw m |

Ichthyostega primitieve amfibie

Uit fossiele resten van de Ichthyostega hebben wetenschappers kunnen afleiden dat dit dier waarschijnlijk een van de vroegste amfibieën op aarde moet zijn geweest. De Ichthyostega heeft in tegenstelling tot de huidige amfibieën een duidelijk visachtige staart. Amfibieën zijn waarschijnlijk een van de eerste landdieren geweest.

Ichthyostega

link: Ichthyostega by: Google

4.1
1pntUit welke periode zullen de fossiele resten van de Ichthyostega afkomstig zijn?
  • de Ichthyostega is afkomstig uit het Krijt
  • de Ichthyostega is afkomstig uit het Devoon
  • de Ichthyostega is afkomstig uit het Perm
  • de Ichthyostega is afkomstig uit het Tertiair

parallelle evolutie

Sommige dieren lijken erg veel op elkaar. Zo lijkt de kop van sommige uilen erg op die van katten. Uilen en katten zijn beide roofdieren die jagen op vergelijkbare prooien. Dit wordt ook wel parallelle evolutie genoemd (parallel = evenwijdig, overeenkomstig of vergelijkbaar).

4.2
1pntWelke bewering is juist?
  • uilen zijn meer verwant aan katten dan aan andere vogels
  • uilen en katten zijn op een vergelijkbare manier geëvolueerd
  • uilen en katten zijn in de loop van de evolutie aan elkaar verwant gebleven

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag