bacteriën en virussen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

reducenten

Bacteriën vormen samen met schimmels de reducenten in de kringloop van stoffen. Planten produceren voedsel door fotosynthese. Planten worden in de kringloop van stoffen producenten genoemd. Dieren leven van planten en/of andere dieren. Dieren worden in de kringloop van stoffen consumenten genoemd. Bacteriën en schimmels zetten dode resten van planten en dieren om in voedingsstoffen voor planten. Bacteriën en schimmels worden in de kringloop van stoffen reducenten genoemd.

kringloop van stoffen

Levende organismen zijn opgebouwd uit voornamelijk organische stoffen. Dode resten van organismen bestaan eveneens voor een groot deel uit organische stoffen. Zelfs ontlasting van dieren bestaat voor een deel uit organische stoffen. Bacteriën en schimmels kunnen organische stoffen omzetten in voedingsstoffen voor planten. Een aantal dieren leeft eveneens van dode resten. Deze dieren worden afvaleters of detrituseters genoemd. Detritus is organisch afval van organismen. Een regenworm zet bijvoorbeeld dode bladeren om in uitwerpselen. Bacteriën en schimmels zetten deze uitwerpselen weer om in voedingsstoffen voor planten.

detrituseters in de kringloop van stoffen

1 = Groot Kaasjeskruid; 2 = insectenlarve; 3 = duizendpoot; 4= regenworm; 5 = pissebed; 6 = schimmels en bacteriën

2.1
1pntWelke organismen zijn in de bovenstaande afbeelding detrituseters?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


Zonder planten zouden er vrijwel geen nieuwe organische stoffen in de kringloop van stoffen komen. Zonder reducenten zouden vrijwel geen nieuwe voedingsstoffen in de kringloop van stoffen vrijkomen.

2.2
1pntGeef aan waarom zonder reducenten het leven op aarde na verloop van tijd zou ophouden te bestaan.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


kringloop
2.3
1pntwelke bewering is juist?
  • in de bovenstaande kringloop zijn met nummer 1 zowel detrituseters als reducenten aangegeven en zijn met nummer 2 alleen detrituseters aangeven
  • in de bovenstaande kringloop zijn met nummer 1 alleen reducenten aangegeven en zijn met nummer 2 zowel reducenten als detrituseters aangeven
  • in de bovenstaande kringloop zijn met nummer 1 detrituseters aangegeven en zijn met nummer 2 reducenten aangeven
  • in de bovenstaande kringloop zijn met nummer 1 reducenten aangegeven en zijn met nummer 2 detrituseters aangeven

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag