bacterie- en virusziekten  (werkstuk - opdrachtgestuurd werkstuk)| onderbouw h v | bovenbouw m |

bacterie- en virusziekten

Sommige bacteriën en virussen kunnen ziekten veroorzaken. Voor veel bacteriëziekten bestaan tegenwoordig medicijnen. Voor veel virusziekten bestaan echter nog geen adequate medicijnen.

werkstuk

Voor het maken van een werkstuk over een bacterie- of een virusziekte moet achtergrondinformatie worden gezocht. Hiervoor zijn naslagwerken nodig. Naslagwerken die gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld medische encyclopediën, tijdschriften en webpagina's die over ziekten gaan. In een werkstuk moet de informatie uit naslagwerken in eigen woorden worden samengevat. Een werkstuk moet leesbaar zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen die niet of vrij weinig van de desbetreffende ziekte weten.

bronvermelding:

In een werkstuk moeten de naslagwerken die gebruikt worden, worden vermeld. Naslagwerken worden ook wel bronnen genoemd. In een werkstuk worden de bronnen vermeld bij de bronvermelding. Bij de bronvermelding staat de titel van het boek, tijdschrift, Cd-rom of webpagina en de schrijver(s) van het boek, artikel, Cd-rom of webpagina.

werkwijze:

Voordat een ziekte voor het werkstuk gekozen wordt, moet eerst vooronderzoek naar bacterie- en virusziekten gedaan worden.
• zoek op wat de ziekteverwekkers zijn en welke typen ziekteverwekkers er zijn
• zoek op wat de verschillen zijn tussen bacterieën en virussen
• zoek op hoe bacteriën en virussen een infectie veroorzaken

naslagwerken

Voor sommige ziekten kan men worden ingeënt. Inenting gebeurt met behulp van vaccins.
• Zoek op wat inenting is en hoe een vaccin precies werkt.

Zoek een bacterie- of virusziekte op in naslagwerken, waar een werkstuk over gemaakt kan worden.
• geef de Nederlandse naam en wetenschappelijke naam van de ziekte
• geef aan of het een bacterie- of een virusziekte is
• geef aan wat de symptomen van de ziekte zijn
• geef aan hoe de ziekte verspreid wordt
• geef aan welke voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden om besmetting te voorkomen
• geef aan welke medicijnen voor deze ziekte bestaan
• hoe verloopt het (eventuele) genezingsproces.

werkstuk

Volg bij het maken van het werkstuk de volgende opbouw:
• titelpagina
• inhoudsopgave
• inleiding
• hoofdstuk 1 - bacteriën en virussen
• hoofdstuk 2 - inenting en vaccinatie
• hoofdstuk 3 - beschrijving en symtomen van de ziekte
• hoofdstuk 4 - verspreiding
• hoofdstuk 5 - preventie (voorzorgsmaatregelen)
• hoofdstuk 6 - medicatie
• hoofdstuk 7 - ziekteproces en genezing
• nawoord
• bronvermelding


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag