metamorfose bij amfibieën  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

metamorfose

Bij metamorfose of gedaanteverwisseling heeft het jonge dier een andere lichaamsbouw en levenswijze dan het volwassen dier. Metamorfose vindt plaats bij amfibieën en geleedpotigen. Een bekend voorbeeld van metamorfose is de ontwikkeling van een kikker.


van alleen huidademhaling naar kieuwen en huidademhaling

Hierboven zijn 18 dagen van de ontwikkeling van eitjes tot kikkervisjes in een slideshow geplaatst. Gedurende deze 18 dagen vinden een aantal ontwikkelingen plaats waarin de lichaamsbouw van het kikkervisje verandert.

uitwendige kieuwen (links) en inwendige kieuwen (rechts)

Vanaf dag 7 tot en met dag 15 zijn bij kikkervisjes uitwendige kieuwen zichtbaar. Voor deze tijd haalde kikkervisjes voornamelijk adem door de huid. Deze kieuwen zijn waar te nemen als fijnmazige uitsteeksels halverwege de kop. Vanaf dag 15 tot en met dag 18 verdwijnen de uitwendige kieuwen en maken deze plaats voor inwendige kieuwen. Kikkervisjes kunnen net als kikkers ook ademhalen via hun huid.

Kikkervisjes leven in eerste instantie van het reservevoedsel dat zich in de kikkerdril bevindt. Daarna leven kikkervisjes van algen. Deze algen hechten zich vaak aan de dril, waardoor de overgang van reservevoedsel naar algen een kleine stap is voor kikkervisjes. Na enige tijd gaan kikkervisjes over tot het eten van dode resten.

1.1
2pntWelke veranderingen in lichaamsbouw treden op in de eerste 18 dagen van de ontwikkeling van kikkervisjes?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.2
2pntWelke verandering in levenswijze treedt op in de eerste 18 dagen van de ontwikkeling van kikkervisjes?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag