literatuuronderzoek metamorfose  (onderzoek - literatuurstudie)| onderbouw h v | bovenbouw m |

literatuurstudie metamorfose bij insecten

Bij de volgende opdracht wordt met behulp van naslagwerken onderzocht hoe de metamorfose bij verschillende insecten verloopt. Een dergelijk onderzoek wordt ook wel een literatuurstudie genoemd. In een groepje van twee (eventueel drie) personen wordt de metamorfose van één van de onderstaande dieren onderzocht. Ook kan een dier gekozen worden dat niet in de onderstaande lijst voorkomt.

insecten

• graafwesp • kakkerlak • monarch • veldwesp • schildluis

naslag

Voor het maken van een literatuurstudie zijn naslagwerken nodig. Naslagwerken zijn bijvoorbeeld encyclopedieën, tijdschriften, Cd-roms en websites. Bij een literatuurstudie moet de bron altijd vermeld worden. De bron is het naslagwerk waaruit de informatie afkomstig is. Bij een bronvermelding moet minimaal de titel van het boek, tijdschrift, Cd-rom, webpagina gegeven worden en de schrijver(s) van het artikel of boek.

literatuurstudie

werkwijze:

Zoek het gekozen dier op in een naslagwerk (bijvoorbeeld een dierenencyclopedie). Indien er meerdere verschillende soorten van het gekozen dier bestaan noteer dan een aantal van deze soorten. De naam van een diersoort bestaat uit een `Nederlandse naam` en een `wetenschappelijke naam`. De wetenschappelijke naam van een dier bestaat uit twee delen. Een geslachtsnaam en een soortnaam. Deze namen zijn meestal in het Latijn. De wetenschappelijke naam van de Indische Wandelende Tak is bijvoorbeeld 'Carausius Morosus'. 'Carausius' is de geslachtsnaam en 'Morosus' is de soortnaam.

Zoek afbeeldingen van het gekozen dier. Met behulp van sommige zoekmachines op Internet kun je naar afbeeldingen zoeken. Dit kan bijvoorbeeld met de zoekmachines van Google. Als er met behulp van een zoekmachine weinig afbeeldingen van een dier te vinden zijn, kan ook de wetenschappelijke naam van het dier worden ingevoerd. Op deze manier worden niet alleen Nederlandse, maar ook buitenlandse websites doorzocht.
• maak vooraf een taakverdeling
• werk met twee of drie personen
• benoem binnen de groep een coördinator
• geef in een logboek aan wie welke activiteit verricht
• geef aan hoe lang deze persoon daarover gedaan heeft
• de coördinator houdt, in overleg met de anderen, het logboek bij
• geef aan voor welk dier gekozen is
• beschrijf de verschillende stadia van de metamorfose
• geef aan of het een volkomen of een onvolkomen metamorfose is
• geef aan op welke manier de levenswijze van het organisme verandert
• geef aan op welke manier de lichaamsbouw van het organisme verandert
• teken de levenscyclus van het organisme.

levenscyclus

• zoek naar eventuele bijzonderheden over het organisme
• zoek twee andere soorten met een vergelijkbare metamorfose
• beschrijf de overeenkomsten en verschillen
• geef de bronvermeldingen

verslag:

Verwerk het geheel tot een verslag. Bouw het verslag als volgt op:
• maak een titelpagina
• geef een inhoudsopgave
• schrijf een voorwoord en een inleiding
• maak een onderverdeling in hoofdstukken
• verwerk opvallende zaken in een conclusie / discussie
• geef de bronvermeldingen
• verfraai het geheel met afbeeldingen die betrekking hebben op de tekst
• stop het geheel in een omslag of mapje.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag