metamorfose bij insecten  (theorie - oriënterende verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

volkomen en onvolkomen metamorfose

Bij insecten treedt tijdens de levensloop metamorfose op. Tijdens de metamorfose verandert het jonge dier (de larve) qua lichaamsbouw en levenswijze in die van het volwassen dier (het imago). Bij een volkomen metamorfose lijkt de larve nauwelijks op het imago en bij een onvolkomen metamorfose lijkt de larve al enigszins op het imago.

metamorfose bij St. Jakobsvlinder

St. Jacobsvlinder

St.Jacobsvlinder heeft een volkomen metamorfose. De larve of rups heeft een andere lichaamsbouw en levenswijze dan het imago of volwassen dier en de rups lijkt in geen enkel opzicht op de vlinder. De metamorfose vindt hoofdzakelijk plaats tijdens het popstadium.

chitinepantser

Insecten hebben een uitwendig skelet. Dit skelet bestaat uit chitine. Chitine is een hoornachtige stof en biedt het insect stevigheid en bescherming. Het chitinepantser levert echter een groot probleem op bij de groei. Voordat een insect kan groeien moet het eerst vervellen. Als een insect zijn oude chitinepantser heeft afgeworpen, heeft zich onder dit oude pantser al een nieuw pantser ontwikkeld. Dit pantser is echter nog niet hard. Zolang het nieuwe pantser nog niet is uitgehard kan het beestje groeien.

groeicurve

sprongsgewijze groei bij insecten
metamorfose bij St. Jakobsvlinder
1.1
5pntgroeicurve
  • Hierboven is een groeicurve van een insect met een volkomen metamofose afgebeeld. Omdat alleen [ vlak voor ] [ tijdens ] [ vlak na ] de vervelling groei plaatsvindt, verloopt de grafiek sprongsgewijs. Bij de laatste vervelling van de larve ontstaat bij volkomen metamorfose een pop. Een pop is een cocon waarin de metamorfose plaatsvindt. Tijdens het popstadium is het insect [ groter ] [ minder groot ] dan in het larvestadium. Dit is in de bovenstaande grafiek waar te nemen als een terugval in groei. Als de metamorfose volbracht is, komt uit de pop het imago. Het imago is vaak [ kleiner ] [ groter ] dan een volgroeide larve. Bij een imago vinden [ wel ] [ geen ] vervellingen meer plaats en vindt [ geen ] [ wel ] groei plaats.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag