systematiek geleedpotigen  (theorie - oefentoets)| bovenbouw h v |

tweevleugeligen

Insecten die tot de orde van de tweevleugeligen behoren hebben één paar sterk ontwikkelde vliegvleugels en één paar vleugels die nauwelijks ontwikkeld zijn. De nauwelijks ontwikkelde vleugels dienen als contragewicht tijdens de vlucht. Het contragewicht houdt het insect in evenwicht. Als de vliegvleugel naar voren wijst, wijst de contragewichtvleugel naar achter en omgekeerd.

Drosophila Melanogaster

De `Drosophila Melanogaster` (hierboven afgebeeld) is een van de meest voorkomende fruitvliegen. Fruitvliegen zijn kleine vliegjes die hun eieren in bedorven fruit leggen. De larven van de Fruitvlieg voeden zich met de schimmels die op het rottend fruit leven. De `Drosophila Melanogaster` behoort, net als andere vliegen en muggen, tot de orde van de tweevleugeligen. De vleugel die zich tot contragewicht ontwikkeld heeft is met een pijltje aangegeven.

2.1
1pntWelke bewering is juist?
  • De `contragewichtvleugel` van de fruitvlieg is geen rudimentair orgaan, omdat deze een andere functie heeft dan analoge organen bij andere soorten organismen.
  • De `contragewichtvleugel` van de fruitvlieg is geen rudimentair orgaan, omdat deze een andere functie heeft dan homologe organen bij andere soorten insecten.
  • De `contragewichtvleugel` van de fruitvlieg is geen rudimentair orgaan, omdat deze `contragewichtvleugel` een evenwichtsfunctie heeft.
2.2
1pntBij de orde van de kevers heeft een van beide vleugelparen zich ontwikkeld tot schild. Deze twee schilden liggen boven op de vliegvleugels. Welke bewering is juist? Gebruik het programmaatje achter de bovenstaande link.
  • De gemeenschappelijke voorouders van zowel de orde van de kevers als de orde van de tweevleugeligen hebben waarschijnlijk twee paar vliegvleugels gehad; de afwijkende vleugelvormen zijn uit voorouders met normale vliegvleugels geëvolueerd.
  • De gemeenschappelijke voorouders van zowel de orde van de kevers als veel andere insectenorden zijn waarschijnlijk insecten geweest die tot de orde van de tweevleugeligen behoorden; de contragewichtvleugels van de tweevleugeligen hebben zich of ontwikkeld tot schilden bij de kevers ofwel tot vliegvleugels bij veel andere insectenorden.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2023 Leon Dahmen biodoen Den Haag