paleontologie  (onderzoek - literatuurstudie)| bovenbouw h v |

verwantschap en afstamming paleontologie

De dieren die momenteel op aarde leven stammen af van organismen die geruime tijd geleden op aarde voorkwamen.

Primitieve haaiachtigen bijvoorbeeld zijn ongeveer 375 miljoen jaar geleden (375.106) in het Devoon ontstaan. Roggen en haaien zoals we ze nu kennen zijn echter in de Jura (225.106 - 192.106) ontstaan.

Hiernaast zijn enkele organismen afgebeeld op de plek in de geologische tijdschaal waar de organismen waarvan ze afstammen ontstonden.

De oudste fossielen met een sterke verwantschap met de huidige Huisjesslak zijn gevonden in het Cambrium.

De oudste fossielen met een sterke verwantschap met de huidige krokodillen zijn gevonden in het Krijt.

De eerste reptielen hebben zich in het Trias (225.106 - 190.106) ontwikkeld uit vishagedissen.

Hoewel slangen reptielen zijn, zijn de oudste fossielen met een sterke verwantschap pas gevonden in het Tertiair (65.106 - 2.106).

De huidige mens stamt af van de Cro-magnon mens. De oudste fossielen van de Cro-magnon mens zijn 40.000 jaar oud.

De eerste mensachtige fossielen stammen echter uit het late Tertiair (3,5.106). Fossielen van de Australopithecus worden gezien als de oudste mensachtige fossielen.

De Australopithecus stamt af van de Apidium. De oudste fossielen van de Apidium stammen uit het midden van het Tertiair (35.106).

geologische tijdsschaalPrecambrium en Paleozoïcum


Door op de bovenstaande links te klikken kan achtergrondinformatie over tijdperken en perioden in de geologische tijdschaal opgezocht worden.

vijfrijkensysteem

In het onderstaande schema zijn organismen ingedeeld volgens het vijfrijkensysteem.

Precambrium en Paleozoïcum

In het Precambrium 4600.106 - 600.106en het Paleozoïcum 600.106 - 225.106 hebben de meeste afdelingen van de verschillende rijken zich ontwikkeld. In het Perm ontwikkelden zich bijvoorbeeld de eerste zaadplanten, waaruit later de naakzadigen en de bedektzadigen zijn ontstaan. In het Carboon zijn fossielen gevonden van de vroegste zoogdierachtige reptielen (Pelycosauriërs) en in het Perm kwam men fossielen tegen van de vroegste voorouders van zoogdieren (Cynodonten). De eerste echte zoogdierfossielen zijn echter pas gevonden tussen het Trias en Jura (Morganucodonten).

link: Pelycosauria by: Google

link: Cynodonten by: Google

link: Morganucodonten by: Google

Precambrium en Paleozoïcum

zoekopdracht vijfrijkensysteem

werkwijze:

Neem het bovenstaande schema over en geef aan in welk tijdperk en periode de volgende groepen organismen ontstaan zijn: bacteriën, cyanobacteriën, eencellige dieren, sponzen, holtedieren, weekdieren, duizendpootachtigen, kreeftachtigen, insecten, vissen, amfibieën, reptielen en zoogdieren. Gebruik hiervoor naslagwerken en geef bronvermeldingen.
• werk in groepsverband
• maak vooraf een taakverdeling
• neem bovenstaand schema over
• geef de tijdschaal in miljoenen jaren nauwkeurig aan
• zoek op in welk tijdperk en periode de diergroepen het eerst op aarde voorkwamen
• noteer de diergroepen in het schema
• geef steeds een bronvermelding.

levende fossielen

Roggen en haaien zijn sinds de Jura nauwelijks meer geëvolueerd en worden daarom ook wel levende fossielen genoemd. De vroegste primitieve haaiachtige fossielen zijn echter al in het Carboon gevonden.

rog
  • Precambrium en Paleozoïcum

    ontwikkelingen in het Precambrium en Paleozoïcum
Precambrium en PaleozoïcumMesozoïcumKenozoïcumgeologische tijdsschaal

zoekopdracht levende fossielen

werkwijze:

Zoek zowel binnen het Kenozoïcum, Mesozoïcum, Paleozoïcum als Precambrium naar twee organismen, waarvan nu nog sterk verwante levende organismen op aarde voorkomen.
• werk in groepsverband
• maak vooraf een taakverdeling
• zoek twee organismen uit het Kenozoïcum
• zoek twee organismen uit het Mesozoïcum
• zoek twee organismen uit het Paleozoïcum
• zoek twee organismen uit het Kenozoïcum
• geef in miljoenen jaren naukeurig aan wanneer de organismen op aarde voorkwamen
• geef het tijdperk en de periode aan
• zoek de wetenschappelijke naam van de voorouder op
• geef aan waarom voor deze voorouder gekozen is
• beargumenteer deze keuze
• geef de afdeling, klasse, orde, familie, geslacht en soort van de organismen
• geef aan wanneer voor het eerst organismen uit deze klassen op aarde voorkwamen
• zoek afbeeldingen van de gekozen organismen en verwante voorouders
• noteer voor alle acht organismen de gebruikte bronnen
• verwerk het geheel tot een verslag.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag