geologische tijdperken  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

Paleozoïcum

Tijdens het Siluur 430.106 - 395.106 ontstaan de eerste landplanten.

landflora in het Paleozoïcum
2.1
1pntGedurende het Paleozoïcum zijn weinig mossen gefossiliseerd. Wat kan hiervoor een reden zijn?
  • de lagen waarin fossiele mossen voorkomen zijn nog steeds niet aan de oppervlakte gekomen
  • in het Paleozoïcum kwamen vrijwel geen sporenplanten voor
  • in mossen zitten weinig harde delen. Harde delen zijn bij veel vormen van fossilisatie noodzakelijk
  • in de bloeiperiode van mossen, waarschijnlijk het Boven-Carboon, is weinig of geen sediment afgezet
Trilobieten
2.2
1pntIn het Cambrium werden de oceanen bevolkt door Trilobieten. Tot welke afdeling van het dierenrijk zullen deze Trilobieten behoord hebben?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.3
1pntWelk van de onderstaande organismen is het minst verwant met organismen uit het Precambrium?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag