geologische tijdperken  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

Paleozoïcum

Tijdens het Siluur 430.106 - 395.106 ontstaan de eerste landplanten.

landflora in het Paleozoïcum
2.1
1pntGedurende het Paleozoïcum zijn weinig mossen gefossiliseerd. Wat kan hiervoor een reden zijn?
  • in mossen zitten weinig harde delen. Harde delen zijn bij veel vormen van fossilisatie noodzakelijk
  • in de bloeiperiode van mossen, waarschijnlijk het Boven-Carboon, is weinig of geen sediment afgezet
  • in het Paleozoïcum kwamen vrijwel geen sporenplanten voor
  • de lagen waarin fossiele mossen voorkomen zijn nog steeds niet aan de oppervlakte gekomen
Trilobieten
2.2
1pntIn het Cambrium werden de oceanen bevolkt door Trilobieten. Tot welke afdeling van het dierenrijk zullen deze Trilobieten behoord hebben?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.3
1pntWelk van de onderstaande organismen is het minst verwant met organismen uit het Precambrium?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag