geologische tijdperken  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

Mesozoïcum

Trias (225 mjg~190 mjg)

De wereld bestaat alleen uit het supercontinent Pangaea. In het late Trias valt Pangaea door vulkanische activiteit uiteen in de twee kleinere continenten Laurazië en Gondwanaland. Er heerst een droog en heet klimaat. Langs de kustlijnen zijn vochtige hete moessonbossen, verder landinwaarts vele woestijnen. Er zijn geen ijskappen op de polen.

Trias

• fauna:
steenkoralen (!!), meso-ammonieten (!!) & (‡), trilobieten (‡), insecten (»), vissen (☼), amfibieën (»), vishagedis (‼), reptielen (»), aquatische reptielen (schildpadachtigen) (‼), dinosauriërs (‼), zoogdierreptielen (»), zoogdieren (‼),
• flora:
zaadplanten (»)

Jura (135 mjg~190 mjg)

De twee continenten Laurazië en Gondwanaland vallen verder uit elkaar. Het huidige India raakt los van Gondwanaland. India verplaatst zich gedurende de Jura steeds verder richting Laurazië. Aan het einde van de Jura raken de nog aan elkaar vastzittende continenten Antarctica en Australië steeds verder los van Gondwanaland. De temperatuur is nog steeds hoog, maar lager dan in het Trias. Er heerst een tropisch klimaat met veel regen.

Jura

• fauna:
ammonieten (☼), insecten (»), krabben (‼), beenvissen (roggen & haaien) (‼), dinosauriërs (☼), vliegende dinosauriërs (‼), reptielen (☼), oervogel (‼), zoogdieren (»),
• flora:
zaadplanten (»)

Krijt (65 mjg~135 mjg)

De continenten drijven gedurende het Krijt verder uit elkaar. De hedendaagse continenten beginnen zich af te tekenen. Geleidelijke afkoeling.

krijt

• fauna:
zee-egels (») ammonieten (») & (‡), insecten (»), vishagedis (‡), reptielen (☼), reuzenreptielen (») & (‡), dinosauriërs (») & (‡), vliegende dinosauriërs (‡), vogels (‼) & (☼), placentadieren (‼), buideldieren (‼), halfapen (‼), hoefdieren (‼), insectivoren (‼)
• flora:
bedektzadigen (‼)

legenda:

(‡) = uitgestorven, (☼) = bloeiperiode, (») = ontwikkeling, (‼) = nieuw op aarde,

buideldieren

De zoogdieren die nu in Australië voorkomen zijn door ontdekkingsreizigers uit het vorige millennium naar dit continent geïmporteerd. In plaats van zoogdieren kwamen er in Australië buideldieren voor. De Kangoeroe is misschien wel het bekendste, maar zeker niet het enige buideldier dat in Australië voorkomt. Er leven in Australië onder andere vele soorten buidelroofdieren, buidelplanteneters en buidelinsecteneters.

buideldier
3.1
1pntVerklaar het gegeven dat in Australië en Zuid-Amerikabnu wel buideldieren voorkomen, en op andere continenten niet.

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


Cynodonten, Morganucodon en Pelycosauria

Gedurende het Perm, de laatste periode van het Paleozoïum, ontwikkelde zich op het supercontinent Pangaea Cynodonten. Cynodonten worden gezien als de voorouders van de hedendaagse zoogdieren. De eerste echte zoogdieren waren de zogenaamde Morganucodonten, die leefden op de overgang tussen het Trias en het Jura, zon 200 miljoen jaar geleden.

Cynodonten

De Pelycosauriërs verschenen tijdens het Carboon en zijn de vroegste zoogdierachtige reptielen. Pas in het Krijt zijn de eerste placentazoogdieren ontstaan. De huidige zoogdieren, waaronder de mens, zijn vrijwel allemaal placentazoogdieren.

Morganucodon en Pelycosauria
3.2
1pntHieronder zijn enkele afstammingsschema's afgebeeld. Welk afstammingsschema is het meest waarschijnlijk?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag