geologische tijdperken  (theorie - verwerkingsopdrachten)| bovenbouw h v |

Ammonieten

Ammonieten en Belemnieten zijn beide uitgestorven weekdieren die verwant zijn aan de huidige inktvissen. Ammonieten leefden in de oceanen van het vroege Devoon tot het einde van het Krijt. Ammonieten hebben bloeitijden gekend in zowel het Carboon, het Perm, Trias, Jura als het Krijt. Belemnieten leefden van het vroege Carboon tot het einde van het Krijt. Belemnieten hebben bloeitijden gekend in zowel Jura als het Krijt. Pijlinktvissen leven vanaf het Trias en hebben (nog) geen uitgesproken bloeitijd meegemaakt.

Ammonieten, Belemnieten en Pijlinktvissen

Ammonieten hebben ruim 300.106 jaar op aarde geleefd, waarvan ze ruim 200.106 jaar de oceanen domineerden. Ammonieten en belemnieten hadden soms enorme afmetingen (een kopdeel met een doorsnede van 1? meter was geen uitzondering). Ammonieten, en in mindere mate Belemnieten, kunnen als succesvolle evolutionaire concepten (plannen) gezien worden.

reconstructie Ammoniet (links) en reconstructie Belemniet (rechts)
4.1
1pntHoewel Ammonieten en Belmnieten zeer succesvolle groepen tijdens de evolutie geweest zijn, zijn deze diergroepen toch (vrijwel geheel) uitgestorven. Wat kan hiervoor een reden zijn geweest?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


4.2
1pntDe gefossiliseerde resten van Ammonieten worden veel gebruikt als gidsfossielen. Wat maakt ammonieten uitermate geschikt als gidsfossiel?
  • De schelp van ammonieten heeft zich gedurende miljoenen jaren steeds iets anders ontwikkeld, waardoor sedimenten gedateerd kunnen worden.
  • Ammonieten hebben gedurende lange tijd de oceanen gedomineerd en zijn dus in grote aantallen gefossiliseerd.
  • Ammonieten fossiliseren makkelijk, omdat de schelpen van ammonieten van kalk zijn.

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2020 Leon Dahmen biodoen Den Haag