stofwisselingsprocessen bij bacteriën  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten) |

aërobe dissimilatie en anaërobe dissimilatie

In een zuurstofrijke omgeving vindt aërobe dissimilatie plaats. In een zuurstofarme of zuurstofloze omgeving kan anaërobe dissimilatie optreden. Melkzuurbacteriën bijvoorbeeld kunnen in een zuurstofloos milieu glucose (of een andere organische stof) omzetten in melkzuur. De energie die hierbij vrijkomt wordt opgeslagen in een energiecarrier en elders in de bacterie gebruikt voor celprocessen.

aërobe dissimilatie (omzetting van glucose in koolstofdioxide en water)
anaërobe dissimilatie (omzetting van glucose in melkzuur)

Melkzuurbacteriën spelen een rol bij de productie van bijvoorbeeld yoghurt, kaas, salami en zuurkool. Door de omzetting van organische stoffen (bijvoorbeeld glucose) in melkzuur verandert de zuurgraad van het product, waardoor een zure smaak ontstaat. De lagere zuurgraad van het product heeft daarnaast een conserverende werking. Melkzuur kan in aërobe omstandigheden verder worden gedissimileerd tot koolstofdioxide en water.

2.1
1pntWaarom levert anaërobe dissimilatie van 1 mol glucose in 2 mol melkzuur minder energie op dan de aërobe dissimilatie van 1 mol glucose in 6 mol koolstofdioxide en 6 mol water? (mol of molariteit is een indicatie voor het aantal deeltjes van de betreffende stof)

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


rottingsprocessen

afbraak van organische stoffen door bacteriën

Bij de afbraak van organische stoffen in een anaëroob milieu kan methaan ( CH4 ) ontstaan. Methaan is een eenvoudige koolstofverbinding. In moerasgebieden ontstaat bij anaërobe dissimilatie moerasgas. Moerasgas bestaat, naast methaan, uit waterstofsulfide ( H2S ), ammoniak ( NH3) en koolstofdioxide ( CO2 ).

deel van een vetmolecuul (links) en een deel van een eiwitmolecuul (rechts)
2.2
1pntAnalyseer de bovenstaande modellen van een vetdeel en een eiwitdeel. Zijn vetten of eiwitten verantwoordelijk voor het ontstaan van waterstofsulfide ( H2S ) en ammoniak ( NH3 )?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


2.3
1pntWelke van de onderstaande reacties is een anaëroob dissimilatieproces?
  • CH3COOH → CH4 + CO2
  • CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag