erfelijkheid 1: eigenschappen en chromosomen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

chromosomen

dierlijke cel (schematisch)
chromosomen in de celkern

De erfelijke informatie van een organisme bevindt zich op de chromosomen in de celkernen van de cellen van het organisme. Chromosomen zijn lange dunne draden die zich in het kernplasma bevinden. Op deze chromosomen bevinden zich tienduizenden erfelijke eigenschappen.

celdeling

delende cellen (van een wortel)

Tijdens de celdeling spiraliseren de chromosomen en worden ze korter en dikker. De chromosomen zijn dan zichtbaar met een lichtmicroscoop (400x).

gespiraliseerd chromosoom

Elk organisme heeft evenveel chromosomen in alle celkernen van alle cellen. Verschillende soorten organismen hebben verschillende aantallen chromosomen in hun celkernen. De cellen van een mens bevatten 46 chromosomen. Geslachtscellen bevatten de helft van het aantal chromosomen van lichaamscellen. Geslachtscellen van de mens bevatten dus 23 chromosomen.

chromosoomaantallen bij verschillende organismen
3.1
1pntEen lichaamscel van een Groene Kikker bevat 26 chromosomen. Hoeveel chromosomen bevat een eicel van deze kikker?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.2
1pntIn een zaadcel van een Karper bevinden zich 52 chromosomen. Hoeveel chromosomen bevinden zich in een lichaamscel van een Karper?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.3
1pntIn een bevruchte eicel van een rund bevinden zich 60 chromosomen. Hoeveel chromosomen bevinden zich in een lichaamscel van een rund?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag