erfelijkheid 1: eigenschappen en chromosomen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

geslachtscellen

Chromosomen komen in celkernen paarsgewijs voor. Van de 46 chromosomen zijn 23 min of meer gelijke chromosoomparen aan te wijzen. Tijdens de bevruchting versmelten de chromosomen van de geslachtscellen met elkaar, waardoor na de versmelting het dubbele aantal chromosomen in de bevruchte eicel (zygote) aanwezig is.

In de vier tekeningetjes hierboven is het aantal chromosomen in de verschillende stadia van de bevruchting bij de mens weergegeven. De zaadcel en eicel bevatten beide 23 chromosomen. Na de versmelting van de chromosomen bij de bevruchting ontstaan 46 chromosomen. De bevruchte eicel wordt na de versmelting zygote genoemd.

4.1
2pntchromosoomaantallen
  • lichaamscellen bevatten [ soms ] [ altijd ] [ nooit ] een even aantal chromosomen
  • geslachtscellen bevaten [ altijd ] [ soms ] [ nooit ] een even aantal chromosomen

chromosoomparen

chromosoompaar

Als chromosomen van de mens nader onderzocht worden, blijken steeds twee chromosomen dezelfde vorm te hebben en even groot te zijn.

46 chromosomen
  
23 chromosoomparen
  

Als chromosomen worden gerangschikt op grootte en vorm ontstaan 23 chromosoomparen. Elk paar bestaat uit twee chromosomen die dezelfde vorm en dezelfde grootte hebben.

herkomst van chromosomen

    chromosomen afkomstig van de zaadcel       chromosomen afkomstig van de eicel

Bij een chromosoompaar is één chromosoom afkomstig van de eicel waaruit het organisme is ontstaan en is één chromosoom afkomstig van de zaadcel die de eicel bevrucht heeft. Elk chromosoompaar is opgebouwd uit één chromosoom dat oorspronkelijk van de vader van het organisme afkomstig is en één chromosoom dat oorspronkelijk van de moeder afkomt.

chromosomen in zaadcellen

chromosomen in eicellen
4.2
1pntchromosoomparen
  • in geslachtscellen komen chromosomen [ paarsgewijs ] [ enkelvoudig ] voor
  • in lichaamscellen komen chromosomen [ enkelvoudig ] [ paarsgewiijs ] voor

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag