erfelijkheid 2: chromosomen, genen en allelen  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m |

genen

Op de chromosomen bevinden zich erfelijke eigenschappen. Een gen is een deel van een chromosoom dat een erfelijke eigenschap bezit. Een chromosoom bevat vele duizenden genen.

genen en genenparen
1.1
1pntchromosomen en chromosoomparen
  • in lichaamscellen komen chromosomen [ enkelvoudig ] [ paarsgewijs ] voor
  • in geslachtscellen komen chromosomen [ enkelvoudig ] [ paarsgewijs ] voor
1.2
1pntwelke bewering is juist?
  • van de chromosomen in een chromosoompaar zijn beide chromosomen afkomstig van de vader van het organisme
  • van de chromosomen in een chromosoompaar is één chromosoom afkomstig van de moeder van het organisme en één chromosoom afkomstig van de vader van het organisme
  • van de chromosomen in een chromosoompaar zijn beide chromosomen afkomstig van de moeder van het organisme

Op één chromosoom van een chromosoompaar bevindt zich erfelijke informatie die het organisme van zijn vader heeft geërfd en op het andere chromosoom van een chromosoompaar bevindt zich erfelijke informatie die het organisme van zijn moeder heeft geërfd.

De plek waar een gen (of erfelijke eigenschap) op een chromosoom voorkomt wordt een allel genoemd.

allelen

1.3
1pntgenen en allelen
  • een allel komt op een chromosoom [ twee ] [ één ] keer voor. Op een chomosoompaar komen allelen [ paargewijs ] [ enkelvoudig ] voor.
1.4
1pntwelke bewering is juist?
  • een allel van een gen van een organisme is oorspronkelijk afkomstig van de vader van het organisme en het andere allel is oorspronkelijk afkomstig van de moeder van het organisme
  • een gen van een allel van een organisme is oorspronkelijk afkomstig van de vader van het organisme en het andere gen is oorspronkelijk afkomstig van de moeder van het organisme
1.5
2pntgenen en allelen
  • in lichaamscellen komen allelen voor een bepaald gen [ enkelvoudig ] [ paarsgewijs ] voor
  • in geslachtscellen komen allelen voor een bepaald gen [ paarsgewijs ] [ enkelvoudig ] voor

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag