driehoeksverhouding  (werkstuk - toneel)| onderbouw m h v | bovenbouw m |

soaps

In soaps spelen driehoeksverhoudingen een belangrijke rol. In een driehoeksverhouding probeert een derde persoon invloed te krijgen op de relatie die twee andere personen met elkaar hebben. De derde persoon probeert binnen soaps meestal de relatie tussen de twee personen te verstoren in de hoop zelf een relatie met de desbetreffende persoon aan te gaan. Bekende soaps zijn: Onderweg Naar Morgen [ONM], Goede Tijden Slechte Tijden [GTST], As The World Turns [ATWT] en The Bold And The Beatiful [B&B]. Hieronder zijn enkele screenshots afgebeeld van een driehoeksverhouding binnen [ONM].

[ONM]

Bij de onderstaande opdracht moet een stuk uit een soap-achtige situatie nagespeeld worden. Bij dit soapfragment moet een driehoeksrelatie centraal staan. Tevens moeten een aantal verplichte woorden in het soapfragment verwerkt worden. Deze woorden zijn: geslachtsziekte, condoom en zwangerschap.

scenario

Om een toneelstuk te kunnen spelen moet een draaiboek aanwezig zijn. In een draaiboek zijn met behulp van eenvoudige tekeningen scènes uitgebeeld. Een scène is een stel samenhangende handelingen. Als bijvoorbeeld een nieuw personage het toneelstuk binnentreedt, kan een nieuwe scène gestart worden.

draaiboek

scriptschrijver

Naast tekeningen van de scènes moeten de scènes worden beschreven.

scène 1
Het podium is leeg en Samira komt het podium oplopen. Het is schemerdonker. Alleen het licht van een lantaarnpaal geeft enig zicht. Samira praat in zichzelf

Samira:
Ohh.. Hoe ben ik toch in deze situatie terechtgekomen. Ik dacht dat hij van me hield. Maar het is alles een grote leugen!

scène 2
Achmed komt het podium oplopen. Achmed komt snel naar Samira toe

Achmet:
Samira vergeef me. Het stelde niets voor. Jij bent de enige waar ik echt van houd...

ect.. ... ...

nodig:

toneelkleding, attributen en decorstukken voor het inrichten van een podium, materiaal voor het maken van een scenario en script

werkwijze:

Om een toneelstukje overzichtelijk te houden moet de groep niet te groot zijn. Met 4 à 5 mensen is een situatie waarin zich een driehoeksrelatie voordoet prima uit te beelden. Daarnaast is een regisseur, scenarioschrijver en scriptschrijver nodig. Een groep bestaat dus uit minimaal 7 personen.
• maak een overzicht van alle taken die er zijn
• onderzoek welke kwaliteiten en vaardigheden in je groep aanwezig zijn
• maak aan de hand hiervan een taakverdeling
• maak in groepsverband een grove opzet voor het toneelstuk
• stel binnen de groep een regisseur aan
• een regisseur is verantwoordelijk voor verloop van het toneelstuk
• stel binnen de groep een scenarioschrijver en scriptschrijver aan
• de scenarioschrijver kan tijdens het toneelstuk de rol van souffleur op zich nemen
• verzamel attributen en kleding voor het toneelstuk
• zorg ervoor dat het toneelstuk niet langer dan 4 à 5 minuten wordt.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag