organisatie van gedrag en sociaal gedrag  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

gedrag

Waarneembare handelingen van dierlijke organismen worden gedrag genoemd. Zenuwstelsels reguleren de werking van spieren en klieren. Zenuwstelsels worden geactiveerd door prikkels. Prikkels leiden tot een respons.

1.1
1pntPlaats de cursor op de woorden onder de onderstaande tekening, houd de muisknop ingedrukt en sleep de woorden onder de afbeelding naar de juiste plek in de afbeelding. Controleer de afbeelding achteraf.
          
1.2
2pntprikkels en respons
  • Zintuigen kunnen een [ respons ] [ prikkel ] omzetten in impulsen die via zenuwen worden doorgegeven aan spieren of klieren. De acties van spieren en klieren resulteren in een [ respons ] [ prikkel ]
1.3
1pntWelke bewering is juist?
  • schakelingen binnen het zenuwstelsel en beïnvloeding door hormonen worden interne factoren genoemd en de prikkeling van zintuigen komt tot stand door externe factoren
  • schakelingen binnen het zenuwstelsel en beïnvloeding door hormonen worden externe factoren genoemd en de prikkeling van zintuigen komt tot stand door interne factoren
  • zowel schakelingen binnen het zenuwstelsel en beïnvloeding door hormonen als prikkeling van zintuigen worden interne factoren genoemd
  • zowel schakelingen binnen het zenuwstelsel en beïnvloeding door hormonen als prikkeling van zintuigen worden externe factoren genoemd
1.4
1pntWelke bewering is juist?
  • of motiverende factoren resulteren in een respons is afhankelijk van interne en externe factoren; interne en externe factoren bepalen de bereidheid tot het verrichten van gedrag
  • of interne en externe factoren resulteren in een respons is afhankelijk van motiverende factoren; motivatie of drang is de bereidheid tot het verrichten van gedrag
1.5
1pntWelke bewering is juist?
  • zowel de motivatie als de respons van een organisme zijn meetbaar; welke beslissingen binnen een organisme aan een respons voorafgaan, is echter niet meetbaar
  • de respons van een organisme is, in tegenstelling tot de motivatie van een organisme, meetbaar; welke beslissingen binnen een organisme aan een respons voorafgaan, is echter niet meetbaar
  • de motivatie van een organisme is, in tegenstelling tot de respons van een organisme, meetbaar; welke beslissingen binnen een organisme aan een respons voorafgaan, is echter niet meetbaar

'black box'

Gedragsonderzoek of ethologie richt zich op de beslissingen binnen organismen oftewel de é─˛black boxé─˘.

1.6
1pntPlaats de cursor op de black box onder de onderstaande tekening, houd de muisknop ingedrukt en sleep de 'black box' naar de juiste plek in de afbeelding. Controleer de afbeelding achteraf.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag