organisatie van gedrag en sociaal gedrag  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

gedragsketen

Een gedragsketen is een opeenvolging van handelingen, waarbij de ene handeling effect heeft op de volgende handeling.

katten


In de bovenstaande situatie ziet een kater een andere kater. De katers gaan naar elkaar toe. Eén van de katers maakt een hoge rug en beide katers miauwen en grommen naar elkaar. Na enig gedreig over en weer gaan de katers naast elkaar zitten. Beide katers blijven zeer alert en houden elkaars bewegingen in de gaten.

3.1
1pntIn de bovenstaande afbeeldingen is sprake van een gedragsketen.
  • [ juist ] [ onjuist ]
3.2
1pntWelk gedrag lokt het zien van rode kater op bij de grijsbruine kater?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


3.3
1pntWelke gedrag lokt de rode kater bij de grijsbruine kater uit door een hoge rug op te zetten?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


sociaal gedrag

Bij de bovenstaande situatie tussen beide katers vindt sociaal gedrag plaats. Sociaal gedrag is het gedrag van soortgenoten ten opzichte van elkaar.

signaal

Een signaal wekt bij sociaal gedrag een volgende handeling op.

imponeer- en verzoeningsgedrag

Imponeergedrag en verzoeningsgedrag bepalen de rangorde binnen een groep. Bij imponeergedrag maakt het organisme zich bijvoorbeeld zo groot of zo indrukwekkend mogelijk. Bij verzoeningsgedrag geeft het ene organisme aan dat het ondergeschikt is aan het andere organisme. Een dier dat hoger in de rangorde staat wordt een dominant dier genoemd.

balts

Baltsgedrag is het gedrag dat voorafgaat aan de paring. Baltsgedrag vergroot de bereidheid tot paring en vergroot de seksuele motivatie.

territoriumgedrag

Met behulp van territoriumgedrag bakenen organismen hun gebied of territorium af en verdedigen ze hun gebied tegen indringers van dezelfde soort.

taakverdeling

Bij organismen die in groepen leven is vaak sprake van een taakverdeling. Bij bijvoorbeeld een mierenhoop hebben verschillende mieren verschillende taken.

conflictgedrag

Bij conflictgedrag ontstaan conflicten tussen gedragingen binnen een organisme. Conflictgedrag is samengesteld uit gedragingen uit verschillende gedragssystemen. Deze gedragssystemen zijn bij conflictgedrag niet met elkaar in overeenstemming.

3.4
1pntBij de bovenstaande situatie tussen de rode en de grijsbruine kater is spake van territoriumgedrag.
  • [ juist ] [ onjuist ]
3.5
1pntIn de onderstaande afbeeldingen van honden is gedrag ter bepaling van de rangorde te zien. Bij welke afbeelding is verzoeningsgedrag afgebeeld?
3.6
1pntIn de onderstaande afbeeldingen is sociaal gedrag bij mensen op het strand te zien. Bij welke afbeelding is sprake van territoriumgedrag?

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag