organisatie van gedrag en sociaal gedrag  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

sociaal gedrag

 • sociaal gedrag

  Bij de bovenstaande situatie tussen beide katers vindt sociaal gedrag plaats. Sociaal gedrag is het gedrag van soortgenoten ten opzichte van elkaar.

  signaal

  Een signaal wekt bij sociaal gedrag een volgende handeling op.

  imponeer- en verzoeningsgedrag

  Imponeergedrag en verzoeningsgedrag bepalen de rangorde binnen een groep. Bij imponeergedrag maakt het organisme zich bijvoorbeeld zo groot of zo indrukwekkend mogelijk. Bij verzoeningsgedrag geeft het ene organisme aan dat het ondergeschikt is aan het andere organisme. Een dier dat hoger in de rangorde staat wordt een dominant dier genoemd.

  balts

  Baltsgedrag is het gedrag dat voorafgaat aan de paring. Baltsgedrag vergroot de bereidheid tot paring en vergroot de seksuele motivatie.

  territoriumgedrag

  Met behulp van territoriumgedrag bakenen organismen hun gebied of territorium af en verdedigen ze hun gebied tegen indringers van dezelfde soort.

  taakverdeling

  Bij organismen die in groepen leven is vaak sprake van een taakverdeling. Bij bijvoorbeeld een mierenhoop hebben verschillende mieren verschillende taken.

  conflictgedrag

  Bij conflictgedrag ontstaan conflicten tussen gedragingen binnen een organisme. Conflictgedrag is samengesteld uit gedragingen uit verschillende gedragssystemen. Deze gedragssystemen zijn bij conflictgedrag niet met elkaar in overeenstemming.

sociaal gedrag
zoengebaar
4.1
1pntHet zoengebaar in de bovenstaande afbeelding is signaalgedrag bij verzoeningsgedrag (gebruik de bovenstaande link).
 • [ juist ] [ onjuist ]
territoriumgedrag bij een Kievit
4.2
1pntIn de bovenstaande afbeelding is een Kievit te zien die territoriumgedrag vertoont. Territoriumgedrag is onder te verdelen in dreiggedrag, aanvalsgedrag en vluchtgedrag. Welk van de genoemde gedragingen vertoont de Kievit in de bovenstaande afbeeldingen?
 • vluchtgedrag
 • dreiggedrag
 • aanvalsgedrag
pikorde bij kippen
4.3
1pntHennen (vrouwelijke kippen) pikken in een groep naar elkaar. De kip die onderaan de pikorde staat is meestal half kaal. Soms wordt de kip die onderaan in de pikorde staat zelfs doodgepikt door soortgenoten. In de bio-industrie worden de snavels van kippen deels afgeknipt om de schade die dit pikgedrag oplevert enigszins te beperken. Tot welk gedrag behoort dit pikgedrag?

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


baltsgedrag bij duiven
4.4
1pntIn de bovenstaande afbeelding is baltsgedrag bij duiven te zien. Geef aan waarom het belangrijk is dat baltsgedrag soortspecifiek is.

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2021 Leon Dahmen biodoen Den Haag