leerprocessen en conflictgedrag  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

erfelijke aanleg en leerprocessen

De gedragingen van een organisme worden bepaald door erfelijke aanleg en leerprocessen.

erfelijke aanleg en leerprocessen

Bij broedzorg worden nakomelingen enige tijd door de ouders verzorgd. Bij katten bijvoorbeeld verzorgt de moeder de kittens enige maanden.

worp bij katten
1.1
1pntBij welke afbeelding (moeder met kind, zwaluwnest en kikkervisjes) vindt geen broedzorg door ouders plaats?
kikkervisjes
1.2
1pntIndien kikkervisjes bepaalde trillingen waarnemen gaan ze hevig spartelen. Op deze wijze worden eventuele predators (roodieren) in verwarring gebracht. Is dit gedrag erfelijk bepaald of is dit gedrag aangeleerd?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


gewenning

In een experiment worden kikkervisjes gedurende 4 minuten om de 20 seconden blootgesteld aan een bepaalde prikkel. De waarnemingen van dit experiment zijn in de onderstaande grafiek verwerkt. Gedurende de eerste minuut van het experiment vertonen de kikkervisjes bij de trillingen steeds een hevige reactie. In de tweede en derde minuut van het experiment neemt het spartelgedrag van de kikkervisjes af. Gedurende de laatste minuut van het experiment reageren de kikkervisjes nauwelijks meer op de trilling.

spartelgedrag bij kikkervisjes

Bij de kikkervisjes in het bovenstaande experiment treedt gewenning op. De bereidheid tot het vertonen van spartelgedrag neemt af naar mate het experiment langer duurt.

1.3
1pntWaarom zou het spartelgedrag bij de kikkervisjes afnemen tijdens het experiment?

  • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


Het bovenstaande experiment wordt een uur later nog eens herhaald. Bij de eerste trilling reageren de kikkervisjes hevig, maar gedurende de eerste minuut neemt het spartelgedrag al af en in de tweede minuut is de reactie op de trilling vrijwel verdwenen.

spartelgedrag bij kikkervisjes
1.4
1pntDe respons op de prikkel is bij het tweede experiment toegenomen.
  • [ juist ] [ onjuist ]

Gedurende vier dagen worden de kikkervisjes om het uur blootgesteld aan het bovenstaande experiment. Aan het einde van de vier dagen reageren de kikkervisjes niet meer op de trilling. Een week later wordt het experiment nogmaals herhaald. De kikkervisjes reageren nog steeds nauwelijks op de trilling.

1.5
1pntWelke bewering is juist?
  • de afname van de reactie op de trilling is opgetreden door een leerproces; bij de kikkervisjes heeft gedurende het experiment van 4 dagen inprenting plaatsgevonden
  • de afname van de reactie op de trilling is erfelijk bepaald; bij de kikkervisjes heeft gedurende het experiment van 4 dagen inprenting plaatsgevonden
1.6
1pntWelke bewering is juist?
  • de reacties van de kikkervisjes bij het eerste experiment is erfelijk bepaald; tijdens het eerste experiment heeft geen leerproces plaatsgevonden
  • bij de kikkervisjes heeft gedurende de eerste experimenten gewenning plaatsgevonden; tijdens het eerste experiment heeft al een leerproces plaatsgevonden

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag