leerprocessen en conflictgedrag  (theorie - theorie met verwerkingsopdrachten)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

leerprocessen

Leerprocessen vinden plaats door inprenting, gewenning, conditionering, imitatie en inzicht.

inprenting

Bij inprenting vinden leerprocessen plaats die alleen in een bepaalde (korte) levensperiode geleerd kunnen worden.

gewenning

Bij gewenning wordt de reactie op een bepaalde prikkel afgeleerd naarmate de prikkel vaker wordt herhaald.

conditionering

Bij conditionering wordt een bepaald gedrag aangeleerd door beloning en straf.

imitatie

Bij imitatie wordt een bepaald gedrag overgenomen door nabootsing.

inzicht

Bij inzicht worden eerder opgedane leerprocessen gecombineerd om een nieuwe situatie het hoofd te bieden.

gedragsexperimenten

regenworm in een T-vormige buis

In de bovenstaande proefopstelling is een Regenworm in een T-vormige glazen buis geplaatst. Als de Regenworm linksaf gaat krijgt de regenworm een lichte stroomstoot. Als de regenworm rechtsaf gaat vindt hij voedsel. Na ongeveer honderd keer slaat de Regenworm alleen nog maar rechtsaf.

2.1
1pntWelke bewering is juist?
 • bij de regenworm heeft na honderd keer gewenning plaatsgevonden
 • bij de regenworm heeft na honderd keer inzicht opgetreden
 • bij de regenworm heeft na honderd keer conditionering plaatsgevonden
muis en luidsprekerbox

In de bovenstaande proefopstelling wordt een muis blootgesteld aan pulsen van hard geluid uit een luidsprekerbox. Na enige tijd neemt de reactie van de muis op de geluidpulsen af.

2.2
1pntWelke bewering is juist?
 • bij de muis treedt na enige tijd inprenting op
 • bij de muis treedt na enige tijd conditionering op
 • bij de muis treedt na enige tijd gewenning op
reactie van een baby

Een huilende baby wordt in eerste instantie aan een voor de baby vreemde vrouw gegeven. De baby blijft huilen. De baby stopt pas met huilen als hij wordt teruggegeven aan de moeder. Uit het bovenstaande experiment is af te leiden dat de baby zijn moeder herkent.

2.3
1pntWelke bewering is juist?
 • de baby herkent zijn moeder door imitatie
 • de baby herkent zijn moeder door inprenting
2.4
1pntHet dresseren van paarden is een vorm van conditionering.
 • [ juist ] [ onjuist ]
2.5
1pntProefondervindelijk leren (het leren door ervaringen) is een vorm van conditionering.
 • [ juist ] [ onjuist ]
2.6
1pntHet volggedrag van jonge ganzen (het achter de moeder aan lopen) is een vorm van conditionering.
 • [ juist ] [ onjuist ]

persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag