leerprocessen tijdens een schooldag  (onderzoek - onderzoek met verwerkingsvragen)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

gedrag tijdens een schooldag

Mensen vertonen in groepsverband vaak ingewikkeld gedrag. Tijdens een schooldag komen heel wat vormen van sociaal gedrag en leerprocessen aan de orde. Aan de hand van een aantal formulieren kunnen deze gedragingen in kaart gebracht worden.

school

leerprocessen

Op school vinden veel leerprocessen plaats. Een leerproces is een proces waarbij gedrag wordt bijgesteld door de inwerking van omgevingsprikkels.

1.1
1pntWelk leerproces zal op school niet plaatsvinden?
 • imitatie
 • conditionering
 • inzicht
 • inprenting

docentgedrag en leerlinggedrag

Een docent Engels geeft leerlingen elke les leerwerk op. De eerste 10 minuten van elke les moeten alle leerlingen een korte schriftelijke overhoring maken. Slechts enkele leerlingen moeten hun blaadje aan het einde van de schriftelijke overhoring inleveren. De docent kijkt tijdens het maken van de overhoring naar het gedrag van leerlingen. Aan de hand van het leerlinggedrag bepaalt de docent welke leerlingen de schriftelijke overhoring moeten inleveren en welke leerlingen de schriftelijke overhoring dit niet hoeven te doen. Omdat de docent Engels let op het gedrag van de leerlingen tijdens de schriftelijke overhoring, vallen leerlingen die de stof niet geleerd hebben bij deze docent snel door de mand.

1.2
1pntVan welk type leerproces maakt de docent Engels gebruik tijdens de schriftelijke overhoring?
 • gewenning
 • imitatie
 • inzicht
 • conditionering

Een leerling heeft haar Engels goed geleerd, maar haar cijfer voor Engels is niet zo goed. De leerling heeft zich voorgenomen om zich zo te gedragen als leerlingen die het leerwerk niet geleerd hebben. Op deze manier hoopt de leerling dat zij haar werk moet inleveren en op deze wijze haar cijfer kan ophalen.

1.3
1pntWelk type leerproces heeft bij deze leerling plaatsgevonden?
 • inzicht
 • gewenning
 • inprenting
 • conditionering

Een docent wiskunde maakt een aantal sommen voor op het bord. In het wiskundeboek staan vergelijkbare sommen. Deze sommen moeten leerlingen zelfstandig maken.

1.4
1pntVan welk type leerproces maakt de wiskundedocent gebruik?
 • conditionering
 • inzicht
 • gewenning
 • imitatie

Tijdens een biologieles wordt gewerkt met levende insecten. De eerste keer dat leerlingen met deze dieren moeten werken vinden veel leerlingen deze eng en durven de meesten de insecten niet vast te pakken. Na enkele lessen met de insecten gewerkt te hebben, vinden de meeste leerlingen de insecten niet eng meer.

1.5
1pntWelk type leerproces heeft bij deze leerlingen plaatsgevonden?
 • gewenning
 • inzicht
 • imitatie
 • inprenting

leerprocessen tijdens een schooldag

Tijdens een lesdag worden leerlingen met name geconfronteerd met imitatie, inzicht en conditionering. Op het werkblad 'leerprocessen tijdens een schooldag' staat een tabel die gebruikt kan worden voor het verzamelen van leerprocessen die tijdens een lesdag plaatsvinden. Door het werkblad 'leerprocessen tijdens een lesdag' meerdere malen af te drukken, kan voor elke les een nieuwe tabel gebruikt worden.

werkwijze:

Op het werkblad 'leerprocessen tijdens een schooldag' staat een tabel voor het inventariseren van leerprocessen die berusten op conditionering, imitatie en inzicht.
• vraag voor het invullen van de lijst toestemming aan de desbetreffende docent
• geef aan om welk type leerproces het gaat
• geef een korte omschrijving van de gebeurtenis
• kruis aan of het type leerproces ook het gewenste resultaat oplevert.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2019 Leon Dahmen biodoen Den Haag