leerprocessen tijdens een schooldag  (onderzoek - onderzoek met verwerkingsvragen)| onderbouw h v | bovenbouw m h v |

sociaal gedrag

leerlingen

In een groep vertonen mensen sociaal gedrag. Sociaal gedrag kan worden onderverdeeld in: signaalgedrag, rangordebepalend gedrag, gedrag bepaald door taakverdeling, voortplantingsgedrag, territoriumgedrag en conflictgedrag.

groepsgedrag

Een groepje leerlingen zit in de pauze altijd bij elkaar. Als een ander persoon in de buurt van het betreffende groepje komt, wordt vervelend op deze persoon gereageerd.

2.1
1pntWelk type sociaal gedrag wordt door de groepsleden vertoond?
  • territoriumgedrag
  • voortplantingsgedrag
  • conflictgedrag

Een groep meisjes gaat aan het begin van de pauze naar het toilet. Voor de spiegel wordt hun make-up bijgewerkt. Pas wanneer alles tip-top in orde is, komen de meisjes weer naar buiten.

2.2
1pntWelk type sociaal gedrag wordt door deze meisjes vertoond?
  • signaalgedrag
  • territoriumgedrag
  • baltsgedrag

Een groepje leerlingen is gekleed in dure merkkleding. Dit groepje leerlingen heeft vaak commentaar op leerlingen die in minder dure kleding lopen.

2.3
1pntWelk type sociaal gedrag wordt door dit groepje leerlingen vertoond?
  • territoriumgedrag
  • rangordebepalend
  • baltsgedrag

sociaal gedrag tijdens een lesdag

Tijdens een lesdag worden leerlingen onder andere met signaalgedrag, rangordebepalend gedrag, gedrag met een taakverdeling, baltsgedrag, territoriumgedrag geconfronteerd. Sociaal gedrag vindt vooral plaats tijdens pauzes. Op het werkblad 'leerprocessen tijdens een schooldag' staat een tabel die gebruikt kan worden voor het verzamelen van sociaal gedrag tijdens een lesdag. Door het werkblad 'leerprocessen tijdens een lesdag' meerdere malen af te drukken, kan voor bijvoorbeeld een pauze een nieuwe tabel gebruikt worden.

werkwijze:

Op het werkblad 'leerprocessen tijdens een schooldag' staat een tabel voor het inventariseren van sociaal gedrag
• vraag voor het invullen van de lijst toestemming aan de desbetreffende docent
• geef aan om welk type sociaal gedrag het gaat
• geef een korte omschrijving van de gebeurtenis
• geef aan of het gedrag het gewenste resultaat oplevert
NB: deze opdracht kan ook prima in een pauze gemaakt worden.


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2018 Leon Dahmen biodoen Den Haag