rolpatronen, heteroseksualiteit en homoseksualiteit en seksueel geweld  (theorie - maatschappelijk georiënteerde opdrachten)| onderbouw m h v | bovenbouw m h v |

rolpatronen

mannenrollen en vrouwenrollen

Gedurende een groot deel van de vorige eeuw werden technische beroepen gezien als mannenberoepen en verzorgingstaken als vrouwelijke bezigheden. Tegenwoordig denken veel mensen daar anders over. Verschillen tussen mannen en vrouwen (bijvoorbeeld in spierkracht) zijn erfelijk bepaald. Andere verschillen berusten vaak op meningen en opvattingen. Deze meningen en opvattingen zijn cultureel bepaald. In verschillende culturen bestaan verschillende opvattingen over mannenrollen en vrouwenrollen. Deze opvattingen kunnen zo verschillend zijn dat wat in de ene cultuur gezien wordt als een typische mannenrol in een andere cultuur gezien wordt als een typische vrouwenrol. In niet in elke cultuur worden verschillen tussen man en vrouw even sterk benadrukt. In dergelijke culturen wordt minder stereotiep gedacht over mannen- en vrouwenrollen. Het denken in stereotypen kenmerkt zich door denken in vastliggende beelden en patronen.

1.1
4pntstereotypen
 • de rol van de man als hoofd van het gezin is [ cultureel ] [ erfelijk ] bepaald
 • het baren van kinderen is [ erfelijk ] [ cutureel ] bepaald
 • het verrichten van klusjes in huis door mannen is [ cultureel ] [ erfelijk ] bepaald
 • verschillen in opvoeding tussen jongens en meisjes zijn [ cultureel ] [ erfelijk ] bepaald

verschillen tussen mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen zijn volgens de huidige, meest gangbare opvattingen gelijkwaardig aan elkaar. Dit houdt echter niet in dat mannen en vrouwen gelijk aan elkaar zijn. De hersenen van mannen en vrouwen werken anders. Bepaalde kwaliteiten zijn typerend voor vrouwen en andere kwaliteiten zijn typerend voor mannen. Een aantal verschillen die met de werking van de hersenen te maken hebben op een rijtje:
• vrouwen kunnen beter ruiken dan mannen
• mannen hebben een beter ruimtelijk inzicht
• vrouwen kunnen zich beter oriënteren in een vreemde omgeving
• mannen kunnen beter kaartlezen
• vrouwen kunnen zich beter uitdrukken
• mannen kunnen zich beter concentreren (focussen) op één ding
• vrouwen kunnen zich beter concenteren op meerdere zaken tegelijkertijd
• mannen zijn minder gevoelig voor emoties
Naast geestelijke verschillen zijn er ook lichamelijke verschillen:
• mannen zijn gemiddeld 11cm groter dan vrouwen
• mannen zijn gemiddeld 12 kilo zwaarder dan vrouwen
• vrouwen hebben gemiddeld ongeveer 25% vetweefsel en mannen 15% vetweefsel
• mannen hebben gemiddeld ongeveer 40% spiermassa en vrouwen 30% spiermassa
• mannen hebben gemiddeld ongeveer 5.5 liter bloed en vrouwen 4.5 liter
• vrouwen hebben bredere heupen dan mannen en kunnen daardoor minder hard lopen.

1.2
1pntEen man en vrouw bevinden zich in een vreemde stad. De man zegt: "Laat mij nu maar kaartlezen. Daar zijn mannen beter in dan vrouwen". Wat ziet deze man over het hoofd?

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.3
1pntEen vrouw zegt tegen haar man: "Haal jij even de boodschappen uit de auto. Mannen zijn immers sterker dan vrouwen". Wat ziet deze vrouw over het hoofd?

 • geef aan hoe de vraag gemaakt is: ( ) ( )


1.4
1pntGeef een mening over de onderstaande uitspraken.
 • voor 43%
 • tegen 57%
 • vrouwen die zich mannelijk gedragen maken eerder carièrre dan vrouwen die zich vrouwelijk gedragen ( ) ( )
 • voor 60%
 • tegen 40%
 • vrouwen praten eerder over hun problemen dan mannen ( ) ( )
 • voor 62%
 • tegen 38%
 • mannen kunnen hun auto beter inparkeren dan vrouwen ( ) ( )
 • voor 46%
 • tegen 54%
 • mannen die de huishouding doen terwijl hun vrouw werkt gedragen zich niet mannelijk ( ) ( )
 • voor 44%
 • tegen 56%
 • vrouwen die een technisch beroep uitoefenen vervullen een plek die eigenlijk door een man zou moeten worden ingevuld ( ) ( )


persoonlijke score

history

advertentie

advertentie

© 2022 Leon Dahmen biodoen Den Haag